Meny

Senterpartiet sier nei til Høyres nye strømkabler

Senterpartiet sier nei til Høyres nye strømkabler

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, kritiserer Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum for populisme når vi sier at vi ikke ønsker å bygge nye utenlandskabler til Danmark. Dette er en total skivebom. For det handler om å prioritere norske interesser.

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Høyre forsøker å kaste seg inn i debatten om arbeidslinja med en rørende nostalgi om at alt var så mye bedre når de styrte. Det stemmer rett og slett ikke. Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister sank sysselsettingsgraden i Norge. Heldigvis øker sysselsettingsgraden med Sp og Ap i regjering, skriver Gro-Anita Mykjåland.

Aldri før har flere nordmenn gått på jobb

Aldri før har flere nordmenn gått på jobb

De siste to årene er det skapt 130 000 nye jobber. Rekordstor befolkning kombinert med rekordlav arbeidsledighet fører til at det aldri før har gått så mange nordmenn på jobb som i dag. Det er viktig for fellesskapet og velferdsstaten vår. For vi har nok av utfordringer, skriver Gro-Anita Mykjåland.

2021 Elbil-lader, Hammerfest i Finnmark

Bygd rekordmange hurtigladere i fjor

- Flere hurtigladere er bra for fremkommeligheten og klimaomstillingen over hele Norge. Derfor har vi, og fortsetter vi i 2024, med å styrke utbyggingen av hurtigladere, sier Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson for Senterpartiet. 

Tenester nær folk – helse og tryggleik i distrikta

Tenester nær folk – helse og tryggleik i distrikta

Sørlandet Sjukehus SF har bestemt at ambulansetenestene skal organiserast direkte under dei frå 2024.  I det kan ligge fordelar til samordna drift – og bruk av ny teknologi og kommunikasjon mellom medic i bil og spesialistar på sjukehuset.

2021 Skjærgård, Søgne, Agder

Gi kommunene tilbake tilliten til å forvalte arealene sine

Sp ser med bekymring på hvordan sentrale myndigheter tar over styringen av arealdisponeringen i kommunene.

Matvareberedskap

Matvareberedskap og sjølvforsyning

I ei uroleg global tid har ein fått auka merksemd kring import av mat og andre varer, og at handelsvegane fort kan bli avskorne.  Med auka merksemd på klima, berekraft og miljø er det tida for å tenkje og handle meir lokalt – og syte for at ein optimaliserer sjølvforsyning og matproduksjonen samla i Noreg.

Utredning av deling av Kristiansand kommune

Utredning av deling av Kristiansand kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har besluttet å benytte sin initiativrett etter inndelingsloven til å utrede deling av Kristiansand kommune. Beslutningen kommer som følge av at innbyggere i tidligere Søgne og Songdalen kommuner, som etter tvangssammenslåing ble del av nye Kristiansand kommune, har fremmet innbyggerinitiativ overfor departementet om at Søgne og Songdalen igjen skal bli egne kommuner.

Et løft for levekårene på Agder

Et løft for levekårene på Agder

Agder har i flere år slitt med dårlige levekår, flere ganger dårligst i landet.  Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft uttalte til Fædrelandsvennen i fjor høst at etter 30 år med levekårsprosjekter og mye forskning på Sørlandet: «Det har ikke hjulpet en døyt».

Den som glemmer historien må leve den om igjen

Den som glemmer historien må leve den om igjen

Aktive fredsreiser og Hvite busser driver et uvurderlig viktig holdningsskapende arbeid for barn og unge for å forbygge radikalisering og ekstremisme gjennom sine skoleturer.

2021 Gro-Anita Mykjåland, Agder

Kjempevalg for Senterpartiet i Agder

Senterpartiet gjorde et kjempevalg i Agder, og fikk inn to representanter, en fra hvert av valgdistriktene.