Meny
Tenester nær folk – helse og tryggleik i distrikta

Tenester nær folk – helse og tryggleik i distrikta

Sørlandet Sjukehus SF har bestemt at ambulansetenestene skal organiserast direkte under dei frå 2024.  I det kan ligge fordelar til samordna drift – og bruk av ny teknologi og kommunikasjon mellom medic i bil og spesialistar på sjukehuset.

2021 Skjærgård, Søgne, Agder

Gi kommunene tilbake tilliten til å forvalte arealene sine

Sp ser med bekymring på hvordan sentrale myndigheter tar over styringen av arealdisponeringen i kommunene.

Matvareberedskap

Matvareberedskap og sjølvforsyning

I ei uroleg global tid har ein fått auka merksemd kring import av mat og andre varer, og at handelsvegane fort kan bli avskorne.  Med auka merksemd på klima, berekraft og miljø er det tida for å tenkje og handle meir lokalt – og syte for at ein optimaliserer sjølvforsyning og matproduksjonen samla i Noreg.

Utredning av deling av Kristiansand kommune

Utredning av deling av Kristiansand kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har besluttet å benytte sin initiativrett etter inndelingsloven til å utrede deling av Kristiansand kommune. Beslutningen kommer som følge av at innbyggere i tidligere Søgne og Songdalen kommuner, som etter tvangssammenslåing ble del av nye Kristiansand kommune, har fremmet innbyggerinitiativ overfor departementet om at Søgne og Songdalen igjen skal bli egne kommuner.

Et løft for levekårene på Agder

Et løft for levekårene på Agder

Agder har i flere år slitt med dårlige levekår, flere ganger dårligst i landet.  Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft uttalte til Fædrelandsvennen i fjor høst at etter 30 år med levekårsprosjekter og mye forskning på Sørlandet: «Det har ikke hjulpet en døyt».

Den som glemmer historien må leve den om igjen

Den som glemmer historien må leve den om igjen

Aktive fredsreiser og Hvite busser driver et uvurderlig viktig holdningsskapende arbeid for barn og unge for å forbygge radikalisering og ekstremisme gjennom sine skoleturer.

2021 Gro-Anita Mykjåland, Agder

Kjempevalg for Senterpartiet i Agder

Senterpartiet gjorde et kjempevalg i Agder, og fikk inn to representanter, en fra hvert av valgdistriktene.

Ny sykehuspolitikk, takk

Ny sykehuspolitikk, takk!

De regionale helseforetakene må legges ned og Sørlandet sykehus bli herre i eget hus. Leserinnlegg av Kjersti Toppe, Gro-Anita Mykjåland og Anja N. Abusland.

Utdanningstilbudet på Holt

Me må ikkje byggje ned, men styrke utdanningstilbodet på Holt

I 2016 kunne den vidaregåande skulen på Holt stolt syne fram sin flunkande nytt fjøs. Spekka med nye og fornybare løysingar blei skulen framtidsretta og moderne. Skulen fekk sin eigen miljøpaviljong med fornybare ressursar. Med andre ord – skulen vart rusta til å møte framtida. Likevel ser ein at sentralisering fører til at stadig mindre og mindre av undervisninga vert lagt til Holt. Elevane vert transportert til Tvedestrand. Det meiner me er negativt, både i eit utdanningsfagleg -og miljøperspektiv.

2020 sentralstyret i Senterungdommen - Anja Ninasdatter Abusland

Senterpartiets alternative rusreform

Andrekandidat til stortingsvalget Anja N. Abusland skriver om regjeringens rusreform og senterpartiets alternativ.

Staten må sikre ladeinfrastruktur

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

8. januar la Regjeringen frem klimaplanen hvor de varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

2018 - Skogsbilvei

Plant mer skog!

Agder Senterparti mener at dersom vi skal få til et grønt skifte, må det legges til rette for økt bruk av skog og tre. Skogens rolle i klimakampen er tillagt betydelig vekt i regjeringens klimaplan, og det med god grunn. Vi savner bare at planen følges opp av konkret handling.