Meny
Stem på dine hjertesaker!

Stem på dine hjertesaker!

Alvdal er en levende, livskraftig kommune med et fargerikt mangfold av innbyggere, næringsliv og aktiviteter. Vi i Alvdal senterparti er glad i kommunen vår og vil ha folkevalgte som er nær folk. Vi vil bevare Alvdal som egen kommune og vil aktivt jobbe for at Alvdal skal ha nok ressurser til å bestå som egen kommune også i framtida. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet vi har i regionen. Politikk skal være utviklende og moro, vi trenger gode meningsbrytninger for å drive kommunen fremover. God dialog med innbyggerne gir bedre forståelse for nødvendige valg og prioriteringer. Godt samarbeid mellom kommune, frivillige og næringsliv er nøkkelen til gode tjenester der du bor.

– Sammen for Alvdal -