Meny
beaiveálgu-web-utkast-1 kopi

Beaiveálgu-erklæringen

Sametingsrådet er et flertallsråd utgått fra gruppene Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske
Samers Riksforbund, Ávjovári Johttisápmelaččaid listu og Guovddášbellodat/Guovddášbellodat – heretter omtalt som samarbeidspartnerne.
Beaiveálgu-erklæringen utgjør den politiske plattformen for samarbeidet i sametingsperioden 2021-2025.

Son oinni sámesoga boahtte áiggi: Dat lei joavdan stuora
árvui, bajásčuvgehussii, ja áiggálaš buorredillái, nu ahte vel
juohke dáža ge, gii diđii su máttarváhnemiin lei veaháš ge
sámevarra, gáhčai jearakeahttái dan muitalit; das go áiggit
ledje earáhuvvan nu ahte dat adnjojuvvui oalle gudnin ahte
gullat dan árvvus adnojuvvon sámesohkii.

Og tankene hans dro av sted langt inn i fremtida. Det kom til
han som et syn. Han så fremtida til samefolket: Det hadde
nådd fram til stor kunnskap og anseelse og timelig velstand,
slik at alle norske som visste at de hadde litt sameblod i seg
uten å nøle ville fortelle det, for nå var tidene så forandret at
det ble ansett som stor heder å høre til det stolte samefolket.

(Anders Larsen, Beaiveálgu (1912))

Last ned erklæringen her og/eller les mer på sametinget.no