Meny

Desentralisert Politiutdanning

Resolusjon fra Samepolitisk landsmøte 2019

Senterpartiets Samepolitiske råd, støtter forslaget fra politimester Ellen Katrine Hætta om desentralisert politiutdanning.

Finnmark har hatt stor utfordring med å rekruttere og beholde politifolk i stillingene, noe som har skapt unødvendig og uheldige utfordringer til politiet, særlig i de små distriktskommuner.

Senterpartiet mener at forslaget fra politimesteren vil kunne bidra til å bedre situasjonen for rekruttering av politifolk til distriktene.   Ved å få en politihøyskole utdanning ved Samisk høyskole i Kautokeino, hvor studentene foruten politifaglig opplæring også får kunnskap i samisk kultur og språk, vil studentene også få erfaring å bo i en samisk distriktskommune.

Vi i Finnmark har behov for politikompetanse med samisk språk og kulturkompetanse, hvor en del av utdanningen bør også innebære å få kjennskap til reindrifta slik at vi får en god rekruttering til reinpolitiet,