Meny

Førerprøve der du bor

Resolusjon fra Samepolitisk landsmøte 2019

Senterpartiets samepolitiske råd vil at førerprøven (teoridelen) skal kunne gjennomføres på ditt nærmeste politi-/lensmannskontor eller kommunens servicekontor.

Vi bor i et langstrakt land med store avstander. For å ta et eksempel, må ungdommer fra Kautokeino og Karasjok ta minst en dag fri fra skole og arbeid for å reise til Alta eller Lakselv for å ta teoritesten med en datamaskin. Det samme gjelder innbyggere fra andre kommuner i landet. Denne datamaskinen, der teoriprøven gjøres, kan like greit plasserer ved et lokalt politi-/lensmannskontor eller kommunalt servicekontor.


Dagens ordning med oppmøte på en trafikkstasjon for å ta teoriprøven, skaper vanskeligheter for ungdom under utdanning som må ta hensyn til tap av viktig undervisningstid. Som oftest må en av foreldrene i tillegg ta fri fra jobb for å følge førerkortkandidaten til trafikkstasjonen.


Senterpartiets samepolitiske råd ber om at Statens Vegvesen gjør det mulig å ta teoriprøven for førerkort på nærmeste politi-/lensmannskontor eller kommunens servicekontor. Den 4. Mars ble trafikkskolene i Øst-Finnmark orientert om at førerkort oppkjøring for motorsykkel bare kan tas i Alta. Dette betyr at en førerkortkandidat på MC fra Kirkenes må reise til Alta 500 km for og ta oppkjøring. Denne sentralisering av førerkortoppkjøring kan ikke Senterpartiet godta.