Meny

Hjertespråket må høres og brukes

Resolusjon fra Samepolitisk landsmøte 2019

Å sikre og utvikle de samiske språkenes fremtid er en hovedoppgave for Senterpartiets samepolitiske råd.

Senterpartiet vil legge vekt på at NOU 2016:18 Váibmogiella/Hjertespråket, følges opp i fylker og kommuner, nær den samiske befolkningen.


NOU 2016:18 vektlegger barn og unges rettigheter og muligheter til å lære samisk, og dette krever betydelige ressurser og tilrettelegging slik at språklovens regler følges og fungerer. Dette må ivaretas gjennom økte økonomiske rammer til kommuner og fylker.


Språk styrker identitet og utvikler kulturer og Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener at det å få lese, høre og se på sitt eget språk i sitt eget lokalsamfunn er grunnleggende for å få en positiv og god språkutvikling.


Vi må vise respekt og aksept for andres holdninger, verdier, språk og kultur og se dette som en berikelse og ikke ett problem.


Senterpartiet vil legge til rette for at også voksne samer får muligheten til muntlig og skriftlig samiskopplæring, gjennom og fortsatt støtte språksentre, etablere flere språksentre samt arenaer der man praktiserer samisk.