Meny

Stopp Nussir gruva!

Resolusjon fra Samepolitisk landsmøte 2019

Senterpartiets samepolitiske landsmøte frykter konsekvensene ved en Nussir utbygging,
Næringsdepartementet har gitt utslippstillatelse til Nussir ASA for å sette i gang kobbergruve i Kvalsund.

Dette er etter Senterpartiets samepolitiske landsmøte et kraftig angrep fra regjeringa mot naturen, miljøbevegelsen, reindrifta, fiskerinæringa og Sametinget. Senterpartiet tar sterk avstand fra dumping av gruveslam i Repparfjorden. Dette vil få store konsekvenser for naturen og miljøet i Repparfjorden. Fjorden er også en nasjonal laksefjord, konsesjonen kan gi store konsekvenser for villaksstammen i området. Regjeringen velger å overkjøre de utsatte og pressede sjøsamiske og reindriftsfamilie områder samt fiskeriinteresser i området. Norge og Finnmark kan med dette tape renommé som en naturlig ren og frisk region om dette blir en realitet. Departementet har heller ikke vurdert konsekvensene av tidligere og planlagte inngrep for reindriften i området. Senterpartiets samepolitiske landsmøte påpeker at næringsutvikling skal ha et evighetsperspektiv hvor de fornybare næringer prioriteres fremfor de ikke-fornybare.