Meny
sameflagg.png

Válgga 2021

Sápmelaččat leat seamma girját ja iešguđetláganat go earát, ja min bargu lea diehttelas áimmahuššat buot sámiid. Bajásšaddan,ássanbáiki,virgi, giella, sohkabealidentitehta dahje eallinvuohki ii galgga mearkkašit dasa mo olmmoš beassá fuolahit ja eallit iežas sámi identitehta.

Samer som folk er like mangfoldige og unike som alle andre, og i vårt arbeid er det en selvfølge å ivareta alle samer. Oppvekst, bo- sted, yrke, språk, kjønnsidentitet eller levesett skal ikke ha betydning i forhold til det å kunne ivareta og stå i sin samiske identitet. 


Last ned Valgbrosjyra (norsk versjon)
Guovddásbellodat Sámedikkis 2021-25 (Sámegielat veršuvdna)

2021 sametingsval bokmål kopi.jpg