Meny

6. Åarjel-Saepmie veeljemegievlie / Sørsamisk valgkrets

         

1

Annie Tamlag

1968

Yrkesoffiser

Haltdalen

2

Leif Arne Iversen

1962

Næringsdrivende

Rendalen

3

Lill-Therese Varsi

1988

PP-rådgiver

Melhus

4

Eva-Stina Andersson

1976

Reineier

Hemnes

5

Ole Kristian Holand

1952

Pensjonert lensmann

Leka

6

Lars Elias Bransfjell

1989

Reineier

Tydal

7

Lars Toven

1957

Reineier

Høylandet

8

Ann Alette Olsen

1983

Bioingeniør

Høylandet

9

Jan Sigurd Sundset

1946

Pensjonist

Hattfjelldal