Meny
image0

Flere må velge yrkesfag!

Magnus Weggesrud, Fylkestingrepresentant i Viken

Norge har et stort behov for flere fagarbeidere. Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen en rekke yrker. Særlig kan mangelen bli stor innen bygg og anlegg og helse- og omsorgsrelaterte yrker, hvor vi allerede ser store utfordringer.  

I Sveits velger 2/3 av all ungdom yrkesfag. Gitt det store behovet vi allerede har og får i Norge, burde Norge ha ligget på samme nivå, men her velger dessverre kun halvparten yrkesfag. For å få endret dette må vi gjøre yrkesfagene mer attraktive, utsikten for læreplass bedre, sikre gode muligheter for etter- og videreutdanning og ikke minst sørge for et mer seriøst arbeidsliv med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, slik at ungdom ser en fremtid innen disse yrkene.   

Årets søkertall til videregående opplæring i Viken fylkeskommune er klare. Her ser vi en gledelig økning i søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, blant annet en til bygg- og anlegg. Antall søkere til læreplass har også gått opp fra året før. Det er bra, men det øker også behovet for enda flere lærebedrifter og læreplasser.  

Derfor var det gledelig å få nyheten nå nylig om at regjeringa gir 88 millioner ekstra til Viken for å skaffe flere læreplasser. Det gir oss større muskler til å øke arbeidet med å kvalifisere elever til læreplass, formidle læreplass og skaffe flere læreplasser. Blant annet kan pengene brukes til å tidlig etablere samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante praksisplasser for elever, der målet er fast læreplass til slutt.  

Skolene i Viken gjør et solid arbeid med å gi en kvalitativ god fag- og yrkesopplæring til elevene, og eksemplene på godt samarbeid med lokalt næringsliv er mange. Forrige uke besøkte vi i utdanningskomiteen Gol vgs., der vi blant annet fikk orienteringer av de dyktige og engasjerte rektorene ved Gol og Ål vgs.  

I Hallingdal, som ellers i distriktene i Buskerud, er andelen ungdom som velger yrkesfag høyere enn hva snittet er for fylket som helhet. Det er bra. Distriktene viser vei.

Restaurant og matfag på Gol vgs. gjør en glimrende jobb med å rekruttere ungdommer til blant annet reiselivsnæringa i Hallingdal og skolen har utviklet et godt samarbeid om praksis med bedriftene i Hallingdal. At vi også har fått Reiselivsfagskole på Geilo, er også av avgjørende betydning for en næring som sysselsetter 3 av 10 innbyggere i regionen. Studier viser at 70% av studentene blir værende i regionen man har gjennomført studiene, 80% hvis man i tillegg er født der. Det uttrykker et behov for enda mer desentralisert utdanning. 

Ål videregående skolen har også et glimrende samarbeid med bedrifter og næringsliv i Hallingdal. Elever ved Ål vgs. har mulighet til å komme seg raskt ut i praksis i bedrift og får god og virkelighetsnær opplæring med topp oppdatert utstyr. Dette er bra. Skolen har sammen med næringslivet i Hallingdal utviklet noe de kaller for «Industriflytmodellen», som går ut på at man får praksis i bedrift og teori på skolen. Dette gjelder for elever som går Industriteknologi og Kjøretøy og Anleggsteknikk.  

Skolene opplever også et næringsliv som er veldig interessert i å bidra i opplæringen for å kunne rekruttere flere til sine arbeidsplasser. Vinn-vinn-situasjon.

I fjor høst besøkte jeg Numedal videregående skole som også kunne rapportere om et nært og godt samarbeid med næringslivet i Numedal. Mye av opplæringen foregår ute i bedrift, det er et godt samarbeid om bruk utstyr og maskiner og utsiktene for læreplass er gode.

Dette viser at skolene og næringslivet i distriktene er fremme i skoa og viser vei.

Vi må heller ikke glemme ansvaret offentlig sektor også har for å ta inn lærlinger. Særlig kommunene har et stort ansvar, skal vi klare å rekruttere flere til blant annet helse- og omsorgsyrkene.

Fylkesrådet i Viken jobber nå med å innføre en læreplassgaranti i Viken. Det skal inngås forpliktende avtaler med bedrifter rund omkring i hele fylker, hvor elevene blir garantert læreplass etter at gitte kriterier er oppfylt. Målet er at dette vil sikre at enda flere enn i dag får en læreplass. Det foregår mye godt arbeid med å formidle læreplasser i dag, og dette vil styrke dette arbeidet.

Norge trenger flere fagarbeidere. Det betyr at vi må få enda flere til å velge yrkesfag. Klarer vi å nå Sveits-nivå innen 2030?  

 

Magnus Weggesrud 

Fylkestingsrepresentant i Viken 

Utdanningspolitisk talsperson
Senterpartiet