Meny
EU: Eksperiment uten forbilde

EU: Eksperiment uten forbilde

av Per Olaf Lundteigen, Buskerud Senterparti

Boka «Det norske paradoks» handler om Norges forhold til Den europeiske union (EU). I artikkelen «Innmeldelse uten medbestemmelse» skriver Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, professorer ved ARENA Senter for europaforskning ved universitet i Oslo: «Det er et eksperiment uten forbilde som vi er vitne til i Europa».

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingslista for fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingslista for fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomiteen, ledet av Olav Skinnes, sier at de har satt sammen et bredt og godt lag av både erfarne og nytenkende Senterpartipolitikere. I den første perioden tilbake i Buskerud blir det viktig å bygge lag, ta hele Buskerud i bruk og å se mulighetene på kryss og tvers i hele fylket. De nominerte på toppen bærer preg av å kjenne Buskerud godt, og de har til sammen et engasjement som favner alle fylkeskommunens ansvarsområder. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Skotselv 5. november.

Flere må velge yrkesfag!

Flere må velge yrkesfag!

Norge har et stort behov for flere fagarbeidere. Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen en rekke yrker. Særlig kan mangelen bli stor innen bygg og anlegg og helse- og omsorgsrelaterte yrker, hvor vi allerede ser store utfordringer.  

Resolusjoner fra fylkesårsmøte i Buskerud Senterparti

Resolusjoner fra fylkesårsmøte i Buskerud Senterparti

I fylkesårsmøte til Buskerud Senterparti 18. - 19. februar 2022 ble det vedtatt ni resolusjoner. 

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Om ikke folk har forstått at matvareberedskap er viktig tidligere, så siger denne erkjennelsen inn over stadig flere og flere. Derfor må regjeringa handle nå.

 I Hurdalsplattformen står det følgende: Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og setje eit mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôråvarer på 50%.  

Nå skal Viken deles opp!

Nå skal Viken deles opp!

Fredag 17. februar la fylkesrådet i Viken frem saken om deling av Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, anbefaler fylkestinget å sende søknad til Stortinget om deling av Viken og gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold.

Oppløsning av Viken er en kamp for folkestyret!

Oppløsning av Viken er en kamp for folkestyret!

Under tittelen "Viken er for viktig for slagord-politikk" utfordrer Hallingdølen Senterpartiet på kostnader ved oppløsing av Viken. Vi kan først berolige både avisa og velgere i Hallingdal at Senterpartiet hele veien har hatt en grundig ideologisk og gjennomtenkt forankring i vår motstand mot Viken.

2020 Tog på vei inn til Hjerkinn stasjon, Dovrebanen, Oppland

Senterpartiet ønsker en integrert, offentlig jernbanesektor!

I et leserinnlegg i Hallingdølen 20. juli kommer med Finn Halling med en hyllest av regjeringens jernbanereform og EUs jernbanepakke 4. Dessverre bommer han noe med historieframstillingen. Riktignok bruker regjeringen mye penger, men disse midlene fører dessverre ikke til bedre jernbane. Regjeringens såkalte satsing på jernbane går til å betale ned på gammel gjeld for prosjekter med kostnadssprekker som følge av manglende kostnadskontroll. Bane Nor, som har ansvaret for utbyggingen av jernbane, sier at med regjeringens jernbanebudsjett «vil det store etterslepet øke også neste år (2021), og ende på rundt 23 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Konsekvensen av for lav satsning på fornyelse er dessverre at togfremføringen fortsatt vil være krevende og medføre ytterligere problemer for de reisende.» I tillegg til dette har vi sett hva regjeringens konkurranseutsetting av togtilbudet har ført til: Flere selskaper har ikke gitt et bedre tilbud, men mer kaos og mindre oversikt. Senest nå i sommer har flere oppdaget at det på enkelte strekninger i praksis ikke lenger er mulig å kjøpe lavprisbillett, ettersom du må kjøpe billetter fra ulike togselskaper.

Stopper Kongsberg –stopper Norge

Stopper Kongsberg –stopper Norge

Disse ordene kom fra en tidligere olje- og energiminister noen år tilbake. Uttalelsen kom av den viktige betydning det høyteknologiske industrimiljøet som Kongsberg har for landet og norsk verdiskaping.

Fra bondeopprør til matløft!

Fra bondeopprør til matløft!

Vårens bondeopprør har vist at mange er opptatt av bønders vilkår og deres mulighet til å produsere ren og trygg mat på norske ressurser. For Senterpartiet er egen evne til å produsere mat grunnleggende viktig for et lands beredskap.