Meny
Det var behov for kutt i Viken!

Det var behov for kutt i Viken!

Buskerud er i en krevende økonomisk situasjon. Vi vil derfor gjøre alt som står i vår makt for å påvirke regjeringen for å bedre rammene. Samtidig tegnes det et rosenrødt bilde av den økonomiske situasjonen som var i Viken fylkeskommune. Det er en historieskriving som står til stryk.

Nå skal Viken deles opp!

Nå skal Viken deles opp!

Fredag 17. februar la fylkesrådet i Viken frem saken om deling av Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, anbefaler fylkestinget å sende søknad til Stortinget om deling av Viken og gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold.

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Matvareberedskap og jordbruksoppgjøret 2022

Om ikke folk har forstått at matvareberedskap er viktig tidligere, så siger denne erkjennelsen inn over stadig flere og flere. Derfor må regjeringa handle nå.

 I Hurdalsplattformen står det følgende: Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser og setje eit mål for sjølforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôråvarer på 50%.  

Flere må velge yrkesfag!

Flere må velge yrkesfag!

Norge har et stort behov for flere fagarbeidere. Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen en rekke yrker. Særlig kan mangelen bli stor innen bygg og anlegg og helse- og omsorgsrelaterte yrker, hvor vi allerede ser store utfordringer.  

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingslista for fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingslista for fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomiteen, ledet av Olav Skinnes, sier at de har satt sammen et bredt og godt lag av både erfarne og nytenkende Senterpartipolitikere. I den første perioden tilbake i Buskerud blir det viktig å bygge lag, ta hele Buskerud i bruk og å se mulighetene på kryss og tvers i hele fylket. De nominerte på toppen bærer preg av å kjenne Buskerud godt, og de har til sammen et engasjement som favner alle fylkeskommunens ansvarsområder. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Skotselv 5. november.

EU: Eksperiment uten forbilde

EU: Eksperiment uten forbilde

av Per Olaf Lundteigen, Buskerud Senterparti

Boka «Det norske paradoks» handler om Norges forhold til Den europeiske union (EU). I artikkelen «Innmeldelse uten medbestemmelse» skriver Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, professorer ved ARENA Senter for europaforskning ved universitet i Oslo: «Det er et eksperiment uten forbilde som vi er vitne til i Europa».