Meny
1. kandidat Magnus Weggesrud

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingslista for fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomiteen, ledet av Olav Skinnes, sier at de har satt sammen et bredt og godt lag av både erfarne og nytenkende Senterpartipolitikere. I den første perioden tilbake i Buskerud blir det viktig å bygge lag, ta hele Buskerud i bruk og å se mulighetene på kryss og tvers i hele fylket. De nominerte på toppen bærer preg av å kjenne Buskerud godt, og de har til sammen et engasjement som favner alle fylkeskommunens ansvarsområder. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Skotselv 5. november.

Som Senterpartiets fylkesordførerkandidat har komiteen nominert Magnus Weggesrud (31) fra Øvre Eiker. Magnus, som opprinnelig er fra Sigdal, har bred politisk erfaring fra lokalpolitikken i Nedre Eiker, som nestleder nasjonalt i Senterungdommen og vararepresentant til stortinget. I inneværende periode er han fylkestingrepresentant i Viken, og nestleder i partigruppa. Magnus har hatt et stort engasjement for å få Buskerud tilbake, og er klar for å gjøre jobben som kreves for å bygge nye Buskerud. Magnus er lærer av yrke og har et stort engasjement for ungdom og at alle skal ha et godt videregående opplæringstilbud i både bygd og by. Han trekker fram det enorme behovet for flere fagarbeidere i årene som kommer, særlig innen i bygg- og anleggssektoren og helsesektoren som et av hovedfokusområdene politisk i årene som kommer.

På andre plass har komiteen nominert Anne Kristine (Tine) Norman (55). Hun er i dag ordfører i Sigdal i sin andre periode. Tine er også 2. vara til fylkestinget i Viken. Tine er opptatt av nærings- og distriktspolitikk, og spesielt å skape lokalsamfunn som gjør at de unge vil flytte hjem igjen til bygda etter endt utdanning. Fylkeskommunen bør legge til rette for utvikling i hele Buskerud, slik at fylket blir et attraktivt sted å bo og jobbe i, flytte til og flytte tilbake til.

Som tredjekandidat foreslår nominasjonskomiteen Simon Sebastian Nordanger (31) fra Drammen, han sitter i dag i formannskap og kommunestyre i Drammen. Simon har markert seg i politikken i Drammen, og evner å se løsninger på krevende oppgaver i kommunen. Han er opptatt av at fylkeskommunen skal være en medspiller for kommunene, slik at man sammen kan skape gode tjenester i hele Buskerud. Fylkeskommunen skal arbeide for å tilrettelegge for kommunenes potensiale, være seg digital infrastruktur, et solid og trygt veinett eller kollektivtransport som svarer ut folks behov i hverdagen.

På fjerdeplass foreslår nominasjonskomiteen Sigrid Onsgaard Sagabråten (26) fra Nesbyen, og er også partiets ungdomskandidat. Sigrid er fylkesleder i Buskerud Senterungdom, og har tidligere vært leder i Oslo. Sigrid er snart ferdig utdannet lektor i norsk og historie. Av politiske saker er hun spesielt opptatt av utdanning- og helsepolitikk. Alle skal ha tilgang til god helsehjelp, enten du bor i Drammen eller i Hemsedal.

Stian Bakken (37) bosatt i Hønefoss er av nominasjonskomiteen foreslått på femte plass. Stian er politi av yrke, og opptatt av beredskap, samferdsel og gode tilbud for barn og unge. Stian har vært aktiv i lokalpolitikken siden 2011 med lang erfaring fra Flå og sist som medlem av kommunestyre og formannskap i Ringerike.  

Nominasjonskomiteen viser med denne lista at Buskerud Senterparti har et bredt, ungt og allsidig sammensatt lag. Sammen skal vi bygge hele Buskerud for framtida, vi ønsker å videreutvikle Buskerud til et trygt og framoverlent fylke det er godt å bo og jobbe i.

Se hele lista her