Meny
Magnus Weggesrud

Nå skal Viken deles opp!

Fredag 17. februar la fylkesrådet i Viken frem saken om deling av Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, anbefaler fylkestinget å sende søknad til Stortinget om deling av Viken og gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold.

  • Det er med tilfredshet vi kan konstatere at Senterpartiet og Arbeiderpartiet står ved valgløftene og den politiske plattformen vi ble enige om i 2019. Den folkelige motstanden har vært stor, og det er en glede å slå fast, at ja, nå skal Viken oppløses, sier en fornøyd gruppeleder for Senterpartiet, Brita Skallerud fra Ullensaker i Akershus.
  • Viken har blitt en stor og byråkratisk mastodont. Akkurat som vi spådde. Dette er ikke til det beste for folk. Vi skal ha fylkeskommuner i framtida og da må folk ha mulighet til å påvirke og bli hørt. Derfor er oppdeling av Viken en stor seier for folkestyret og demokratiet, sier Skallerud.

Rapporten fra administrasjonen som følger saken viser at en oppdeling kan koste om lag 300 millioner. Sammenslåingen hadde en pris på rundt 340 millioner. Rapporten gir også anslag på hvordan økonomien blir i de nye fylkene. Disse anslagene omtales som usikre.

  • Nå skal vi rydde opp i rotet etter tidenes mest mislykkede reform: regionreformen. Saken viser at en oppdeling faktisk kan bli billigere enn sammenslåinga, og vi i Senterpartiet er sikre på at vi kan gjøre dette enda rimeligere enn hva administrasjonen anslår. Dette skal gjøres grundig, effektiv og så rimelig som mulig, sier fylkestingsrepresentant fra Øvre Eiker i Buskerud og nestgruppeleder, Magnus Weggesrud.
  • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har vært klar og tydelig på at regjeringa skal stille opp økonomisk for fylker som vil dele seg opp. Hurdalsplattformen slår fast at regjeringa skal gjennomgå fylkenes inntektssystem. Det er bra, og det vil sikre de nye fylkene en bærekraftig økonomi, sier Weggesrud.
  • Vi vil også se nøye på hva som er fornuftig at de tre nye fylkene samarbeider om, eksempelvis IKT, administrasjonstjenester, veiadministrasjon etc. Dette vil kunne være med på å både dempe kostnadene ved deling og redusere driftskostnadene til de nye fylkene. Vi er godt i gang med å innføre et billettsystem i Viken, slik at man kan reise sømløst med èn billett. Dette videreføres inn i Akershus, Buskerud og Østfold, sier Håkon Tolsby, fylkestingsrepresentant fra Aremark i Østfold.
  • For Senterpartiet er oppdeling av Viken helt essensielt i kampen mot sentralisering. Det vil styrke folkestyret og folk vil bli mer sett og hørt i Akershus, Buskerud og Østfold. Folk ga Senterpartiet og Arbeiderpartiet tillit til å styre Norge ved stortingsvalget i år fordi de var lei 8 år med sentralisering. Nå skal vi levere det vi har lovet. For oss i Østfold er dette også et spørsmål om identitet. Vi er glade i fylket vårt, avslutter Tolsby.
  • Etter vårt syn vil kostnadene ved å la Viken fortsette å eksistere, bli høyere enn ved å dele opp. Dette i form av økt byråkrati, tungrodde prosesser, reiseavstander etc. De samfunnsmessige kostnadene i form av sentralisering kan ikke undervurderes. Derfor er en oppdeling av Viken det mest fornuftige vi kan gjøre. Vi er glade for at SV, Rødt og FRP støtter søknad om deling. Dermed har Senterpartiet og Arbeiderpartiet flertall når saken skal behandles i februar, avslutter gruppeleder Skallerud.

 

For spørsmål og flere kommentarer:

Brita Skallerud – 924 57 780

Magnus Weggesrud – 413 67 14

Håkon Tolsby – 960 00 315