Meny

Ledelse

Aktuelt i
Kongsberg/Sandsvær

Kommunevalgprogram Kongsberg/Sandsvær Senterparti 2023-2027

Valgprogram Kongsberg/Sandsvær Senterparti 2023 -2027

| Vårt grunnsynTjenester nær folk og lokalt folkestyre | Beredskap | Kommunal virksomhet | Arbeidslivspolitikk | Miljø og utvikling | Samferdsel | Helse og omsorg | Kultur | Oppvekst | Næringsliv | Stedsutvikling Hvittingfoss | Stedsutvikling Efteløt | Stedsutvikling Jondalen | Veien videre for Kongsberg |

Kommunevalgprogram Valgbrosjyre 

Valgliste 

Vårt grunnsyn

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.

  • Kongsberg/Sandsvær Senterparti vil føre en politikk basert på Senterpartiets grunnsyn, til beste for hele Kongsbergs befolkning.
    Dette innebærer at beslutninger skal tas nærmest mulig de som blir berørt og at nødvendige offentlige tjenester skal være tilgjengelige i kommunen.
  • Vi vil videreutvikle Kongsberg som en tillitsbasert kommune med en aktiv ja holdning til gode lokale initiativ og tilrettelegge for et variert næringsliv.
  • Vi vil fortsette å styrke kommunens attraktivitet som en god bokommune.
  • Vi vil fortsette å styrke kommunens attraktivitet for turister, næringsliv og bedrifter.