Meny

Bygdevekstavtaler - Setesdal som pilot i Agder

Agder senterparti ser potensielt stor nytte av å vere med og prøve ut nye distriktspolitiske ordningar gjennom bygdevekstavtaler.

Setesdal kan bli ein modellregion for berekraftig distriktsutvikling og ansvarleg utvikling av småkommunar – og å finne nye vegar til verdiskaping og folketalsauke.

Senterpartiet i Agder står bak initiativet og ønskjer at Setesdal blir pilot for bygdevekstavtale.

Bygdevekstavtaler bør rullast ut for fleire delområde/regionar i Agder dei neste åra