Meny
Bli medlem

Agder

Nytt fra Aust-Agder

Følg oss på Facebook
2020 sentralstyret i Senterungdommen - Anja Ninasdatter Abusland

Senterpartiets alternative rusreform

Andrekandidat til stortingsvalget Anja N. Abusland skriver om regjeringens rusreform og senterpartiets alternativ.

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

8. januar la Regjeringen frem klimaplanen hvor de varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

2018 - Skogsbilvei

Plant mer skog!

Agder Senterparti mener at dersom vi skal få til et grønt skifte, må det legges til rette for økt bruk av skog og tre. Skogens rolle i klimakampen er tillagt betydelig vekt i regjeringens klimaplan, og det med god grunn. Vi savner bare at planen følges opp av konkret handling.

Fylkesårsmøte 2021

Fylkesårsmøte 2021

Agder Senterparti avholder digitalt fylkesårsmøte lørdag 27. februar. Oppdatert informasjon bli lagt ut her. 

Gro-Anita blir førstekandidat til stortingsvalget!

Gro-Anita blir førstekandidat til stortingsvalget!

Gro-Anita Mykjåland fra Iveland er enstemmig valg som førstekandidat for Senterpartiet i Agder til neste års stortingsvalg. Det ble klart på det digitale nominasjonsmøtet i helga.

Fortsatt langt igjen til alle har tilbud om bredbånd

Fortsatt langt igjen til alle har tilbud om bredbånd

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det at det skal brukes 264 millioner kroner til bredbåndsutbygging i strøk der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge.

Det vil si at regjeringen legger opp til en reduksjon av tilskudd til utbygging av høyhastighetsbredbånd på 142 millioner kroner i forhold til 2020.

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteen foreslår Gro-Anita Mykjåland fra Iveland som førstekandidat ved stortingsvalget i 2021. 

Dårlig nytt for landbruket på Agder

Dårlig nytt for landbruket på Agder

Høyre, AP, MDG og Venstre er villige til å ofre landbruket på Agder i klimaets navn.

Senterpartiet fremmet i fylkesutvalget forslag om følgende tillegg til fylkets høringsuttalelse til Klimakur 2030, og fikk dessverre bare støtte fra Krf og FrP:

Korona epidemien viser at vi må få fart på bredbåndsutbyggingen

Korona epidemien viser at vi må få fart på bredbåndsutbyggingen

I disse dager må mange holde seg heime og både jobbe og gå på skole over nettet. Men mange steder finnes ikke den nødvendige tilgang til høyhastighets mobil og bredbåndsnett som muliggjør dette.

På samme måte som da det ble satt som mål at alle skulle ha tilgang til strøm, mener Senterpartiet at alle skal ha tilgang til et nett som er stabilt, trygt og raskt.

 Større andel av verdiene må bli igjen der de skapes

Større andel av verdiene må bli igjen der de skapes

Uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet i Agder Senterparti 07.02.20

For over hundre år siden var tyske og franske finansinteresser på jakt etter våre vannkraftressurser. For 50 år siden var det amerikanske oljeselskaper som ville ha tilgang til våre oljeressurser. Nå er det utenlandske pensjonsfond og finansinteresser som er på jakt etter våre ressurser.

Spinning