Meny
Et løft for levekårene på Agder

Et løft for levekårene på Agder

Agder har i flere år slitt med dårlige levekår, flere ganger dårligst i landet.  Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft uttalte til Fædrelandsvennen i fjor høst at etter 30 år med levekårsprosjekter og mye forskning på Sørlandet: «Det har ikke hjulpet en døyt».

Den som glemmer historien må leve den om igjen

Den som glemmer historien må leve den om igjen

Aktive fredsreiser og Hvite busser driver et uvurderlig viktig holdningsskapende arbeid for barn og unge for å forbygge radikalisering og ekstremisme gjennom sine skoleturer.

2021 Gro-Anita Mykjåland, Agder

Kjempevalg for Senterpartiet i Agder

Senterpartiet gjorde et kjempevalg i Agder, og fikk inn to representanter, en fra hvert av valgdistriktene.

Ny sykehuspolitikk, takk!

Ny sykehuspolitikk, takk!

De regionale helseforetakene må legges ned og Sørlandet sykehus bli herre i eget hus. Leserinnlegg av Kjersti Toppe, Gro-Anita Mykjåland og Anja N. Abusland.

Me må ikkje byggje ned, men styrke utdanningstilbodet på Holt

Me må ikkje byggje ned, men styrke utdanningstilbodet på Holt

I 2016 kunne den vidaregåande skulen på Holt stolt syne fram sin flunkande nytt fjøs. Spekka med nye og fornybare løysingar blei skulen framtidsretta og moderne. Skulen fekk sin eigen miljøpaviljong med fornybare ressursar. Med andre ord – skulen vart rusta til å møte framtida. Likevel ser ein at sentralisering fører til at stadig mindre og mindre av undervisninga vert lagt til Holt. Elevane vert transportert til Tvedestrand. Det meiner me er negativt, både i eit utdanningsfagleg -og miljøperspektiv.

2020 sentralstyret i Senterungdommen - Anja Ninasdatter Abusland

Senterpartiets alternative rusreform

Andrekandidat til stortingsvalget Anja N. Abusland skriver om regjeringens rusreform og senterpartiets alternativ.

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

8. januar la Regjeringen frem klimaplanen hvor de varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

2018 - Skogsbilvei

Plant mer skog!

Agder Senterparti mener at dersom vi skal få til et grønt skifte, må det legges til rette for økt bruk av skog og tre. Skogens rolle i klimakampen er tillagt betydelig vekt i regjeringens klimaplan, og det med god grunn. Vi savner bare at planen følges opp av konkret handling.

Fylkesårsmøte 2021

Fylkesårsmøte 2021

Agder Senterparti avholder digitalt fylkesårsmøte lørdag 27. februar. Oppdatert informasjon bli lagt ut her.