Meny
Bli medlem

Agder

Nytt fra Aust-Agder

Følg oss på Facebook
Vil du bli valgkampmedarbeider i Senterpartiet?

Vil du bli valgkampmedarbeider i Senterpartiet?

Agder Senterparti skal ansette enn valgkampmedarbeider i en stilling fram til stortingsvalget 2021.

Gro-Anita blir førstekandidat til stortingsvalget!

Gro-Anita blir førstekandidat til stortingsvalget!

Gro-Anita Mykjåland fra Iveland er enstemmig valg som førstekandidat for Senterpartiet i Agder til neste års stortingsvalg. Det ble klart på det digitale nominasjonsmøtet i helga.

Fortsatt langt igjen til alle har tilbud om bredbånd

Fortsatt langt igjen til alle har tilbud om bredbånd

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det at det skal brukes 264 millioner kroner til bredbåndsutbygging i strøk der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge.

Det vil si at regjeringen legger opp til en reduksjon av tilskudd til utbygging av høyhastighetsbredbånd på 142 millioner kroner i forhold til 2020.

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteen foreslår Gro-Anita Mykjåland fra Iveland som førstekandidat ved stortingsvalget i 2021. 

Dårlig nytt for landbruket på Agder

Dårlig nytt for landbruket på Agder

Høyre, AP, MDG og Venstre er villige til å ofre landbruket på Agder i klimaets navn.

Senterpartiet fremmet i fylkesutvalget forslag om følgende tillegg til fylkets høringsuttalelse til Klimakur 2030, og fikk dessverre bare støtte fra Krf og FrP:

Korona epidemien viser at vi må få fart på bredbåndsutbyggingen

Korona epidemien viser at vi må få fart på bredbåndsutbyggingen

I disse dager må mange holde seg heime og både jobbe og gå på skole over nettet. Men mange steder finnes ikke den nødvendige tilgang til høyhastighets mobil og bredbåndsnett som muliggjør dette.

På samme måte som da det ble satt som mål at alle skulle ha tilgang til strøm, mener Senterpartiet at alle skal ha tilgang til et nett som er stabilt, trygt og raskt.

 Større andel av verdiene må bli igjen der de skapes

Større andel av verdiene må bli igjen der de skapes

Uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet i Agder Senterparti 07.02.20

For over hundre år siden var tyske og franske finansinteresser på jakt etter våre vannkraftressurser. For 50 år siden var det amerikanske oljeselskaper som ville ha tilgang til våre oljeressurser. Nå er det utenlandske pensjonsfond og finansinteresser som er på jakt etter våre ressurser.

Me treng frivilligsentralar også etter 2020

Me treng frivilligsentralar også etter 2020

Uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet i Agder Senterparti 07.02.20

Frå 2021 mistar frivilligsentralane sitt statlege driftstilskot. Tilskotet går inn i rammene og skal fordelast likt per innbyggar. Norges frivilligsentraler har bereikna at dette tilskotet vil utgjere om lag 35 kr per innbyggar. Det vil seie at alle kommunar med færre enn ca.  11 500 innbyggarar kjem tapande ut med den nye ordninga. Kommunar med få innbyggarar vil nærast miste sine overføringar. Til dømes vil ein kommune med 1700 innbyggarar få ei reduksjon frå 260 000,- kr til 60 000,- kr. Det seier seg sjølv at det ikkje er mogleg å vidareføre lokal frivilligsentral innanfor desse midlane. Regjeringa meiner at kommunane skal løyse dette ved å ta midlar frå andre kommunale tenester, eller etablere interkommunale sentralar for fleire kommunar.

 

Bygg ytre ringvei

Bygg ytre ringvei

Uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet i Agder Senterparti 07.02.20

Agder senterparti krev at regjeringa greier ut ordningar for å jamne ut nettleiga.

Spinning