Meny
Bli medlem

Agder

Nytt fra Aust-Agder

Følg oss på Facebook
2021 Gro-Anita Mykjåland, Agder

Kjempevalg for Senterpartiet i Agder

Senterpartiet gjorde et kjempevalg i Agder, og fikk inn to representanter, en fra hvert av valgdistriktene.

Ny sykehuspolitikk, takk!

Ny sykehuspolitikk, takk!

De regionale helseforetakene må legges ned og Sørlandet sykehus bli herre i eget hus. Leserinnlegg av Kjersti Toppe, Gro-Anita Mykjåland og Anja N. Abusland.

Me må ikkje byggje ned, men styrke utdanningstilbodet på Holt

Me må ikkje byggje ned, men styrke utdanningstilbodet på Holt

I 2016 kunne den vidaregåande skulen på Holt stolt syne fram sin flunkande nytt fjøs. Spekka med nye og fornybare løysingar blei skulen framtidsretta og moderne. Skulen fekk sin eigen miljøpaviljong med fornybare ressursar. Med andre ord – skulen vart rusta til å møte framtida. Likevel ser ein at sentralisering fører til at stadig mindre og mindre av undervisninga vert lagt til Holt. Elevane vert transportert til Tvedestrand. Det meiner me er negativt, både i eit utdanningsfagleg -og miljøperspektiv.

2020 sentralstyret i Senterungdommen - Anja Ninasdatter Abusland

Senterpartiets alternative rusreform

Andrekandidat til stortingsvalget Anja N. Abusland skriver om regjeringens rusreform og senterpartiets alternativ.

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

8. januar la Regjeringen frem klimaplanen hvor de varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

2018 - Skogsbilvei

Plant mer skog!

Agder Senterparti mener at dersom vi skal få til et grønt skifte, må det legges til rette for økt bruk av skog og tre. Skogens rolle i klimakampen er tillagt betydelig vekt i regjeringens klimaplan, og det med god grunn. Vi savner bare at planen følges opp av konkret handling.

Fylkesårsmøte 2021

Fylkesårsmøte 2021

Agder Senterparti avholder digitalt fylkesårsmøte lørdag 27. februar. Oppdatert informasjon bli lagt ut her. 

Gro-Anita blir førstekandidat til stortingsvalget!

Gro-Anita blir førstekandidat til stortingsvalget!

Gro-Anita Mykjåland fra Iveland er enstemmig valg som førstekandidat for Senterpartiet i Agder til neste års stortingsvalg. Det ble klart på det digitale nominasjonsmøtet i helga.

Fortsatt langt igjen til alle har tilbud om bredbånd

Fortsatt langt igjen til alle har tilbud om bredbånd

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det at det skal brukes 264 millioner kroner til bredbåndsutbygging i strøk der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge.

Det vil si at regjeringen legger opp til en reduksjon av tilskudd til utbygging av høyhastighetsbredbånd på 142 millioner kroner i forhold til 2020.

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteens innstilling til stortingsvalgliste

Nominasjonskomiteen foreslår Gro-Anita Mykjåland fra Iveland som førstekandidat ved stortingsvalget i 2021. 

Spinning