Meny

Den som glemmer historien må leve den om igjen

Aktive fredsreiser og Hvite busser driver et uvurderlig viktig holdningsskapende arbeid for barn og unge for å forbygge radikalisering og ekstremisme gjennom sine skoleturer.

Agder Senterparti ber regjeringen igangsette umiddelbar krisestøtte for å redde begge selskapene fram til skoleturene igjen kan gå som normalt – da de ikke omfattes av ordinære korona kompensasjonsordninger, og er i kritisk fase for ev opphør.

Agder Senterparti oppfordrer regjeringen til å sikre Aktive fredsreiser /Landeskogen bunnfinansiering (driftsstøtte) i statsbudsjettet på linje med de andre fredssentrene i Norge. Vi foreslår at staten bevilger oppstartemidler til etablering av et nasjonalt formidlingssenter på Landeskogen. Senteret skal ha vekt på Norge sine fredsbevarende styrker og operasjoner i konfliktområder. Barn og unge kan få ny kunnskap relatert til samtida, krig, konflikt og sivilsamfunn der norske styrker har hatt en rolle.

Agder Senterparti vil sikre Aktive Fredsreiser og Hvite Busser midler for å videreføre det holdningsskapende arbeidet for fred.