Meny
2021 Skjærgård, Søgne, Agder

Gi kommunene tilbake tilliten til å forvalte arealene sine

Sp ser med bekymring på hvordan sentrale myndigheter tar over styringen av arealdisponeringen i kommunene.

Søknader om dispensasjon i medhold av plan og bygningsloven § 19-2 får avslag i nesten samtlige søknader. Det betyr at av små tiltak, slik som vindfang på baksiden av boliger, rivning og erstatning av boder i 100m beltet fra sjøen ikke har en sjanse til å bli realisert. Senterpartiet bekymrer seg også over at det er tilnærmet umulig å få satt opp en ekstra bolig på en landbrukseiendom, noe vi oppfatter som svært viktig for å få til gode generasjonsskifter. 

Innvilgning av dispensasjon rapporteres og telles en for en enten det er et vindfang eller en frittstående bygning. Statsforvalter har fått innstramming på å følge opp slike saker. 

En praksis der det gis avslag på dispensjoner, ofte med henvisningen til at det bør lages en reguleringsplan, er vanskelig å forstå for vanlige folk og lar seg også vanskelig forklare av fagfolkene. Reguleringsplaner blir også møtt med innsigelser som gjør det vanskelig å få gjennomført tiltak.

Agder Senterparti ønsker å gi kommunene tilbake tilliten til å selv forvalte sine arealer.

 

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet 2023