Meny
Resolusjoner vedtatt av fylkesstyret i april

Resolusjoner vedtatt av fylkesstyret i april

I fylkesstyrets møte 28. april ble flere av resolusjonene som ble oversendt fra fylkesårsmøte vedtatt. 

Sist endret: 09.10.2020 #Akershus

Totalt ble sju resolusjoner oversendt fra fylkesårsmøte til fylkesstyret. Dette var følgende resolusjoner: 

  • Citylink må inn på NTP
  • Kjeller flyplass
  • IS-barna
  • Fysisk aktivitet i samarbeid med idretten for videregående skoler
  • Frivillig skogvern
  • Krav om mesterbrev
  • Bingen og Fetsund lenser

 

Alle resolusjoner ble gjennomgått. Resolusjonen om IS-barna ble ikke vedtatt. Akershus Senterparti sier seg enig i innholdet, men anser resolusjonen som ikke aktuell lenger. 

Resolusjonen om fysisk aktivitet i samarbeid med idretten for videregående skoler avventes, da det skal undersøkes om noe lignende ble vedtatt på fylkestinget. 

Resolusjonen om frivillig skogvern vedtas ikke. Elementer fra resolusjonen ble tatt med i den tidligere vedtatte resolusjonen om Østmarka nasjonalpark. 

Øvrige resolusjoner ble vedtatt. 

Du kan lese de vedtatte resolusjonene her: 

Citylink må inn på NTP

Kjeller flyplass

Krav om mesterbrev

Bingen og Fetsund lenser

Denne artikkelen ble først publisert 29.05.2020