Nær folk i hele Norge!

Ledelse

Aktuelt i Lillestrøm

06.mai 2020

Betal regningen, finansminister

Nye Lillestrøm kommune blør.  Utgiftene er større enn inntektene.  Noe må gjøres.  Sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum ble mye dyrere enn forutsatt. I tillegg kommer store utgifter knyttet til koronapandemien.  Helsevesenet vårt på oppdimensjoneres for å takle helt uforutsette utfordringene samtidige som inntektene svikter som følge av skattesvikt.