Meny
Kampen for høgskolemiljøet

Kampen for høgskolemiljøet

Sist endret: 23.10.2020 #Lillestrøm

Vi må ta kampen for høgskolemiljøet på Kjeller.

Lillestrøm står i fare for miste sin rolle som universitetsby gjennom nedprioritering av tilbudene på Kjeller til fordel for Oslo.  Da Høgskolen i Akershus i 2011 ble slått sammen med Høgskolen i Oslo var målet å styrke studiene og forskningsmiljøene på Kjeller.  I stedet har det gått motsatt vei.  Betegnende nok er navnebyttet vi har fått; fra Høgskolen i Oslo og Akershus til Oslo Met – storbyuniversitetet.

Som Senterpartiets ordførerkandidat i nye Lillestrøm kommune ser jeg det som en hovedoppgave å arbeide for å styrke forsknings- og universitetsmiljøet i kommunen.  Kjeller har stolte tradisjoner innen forskning. Etableringen av høgskolen trodde vi skulle være med å bygge opp et utdannings- og kompetansemiljø av nasjonal betydning.  Slik gikk det ikke.  Fusjonen med Høgskolen i Oslo har ikke levd opp til forventningene.  Romerike Blads reportasje 21. mars forteller oss om tap av hver tredje ansatt, tap av studenter og flytting av studieprogram fra Kjeller til Oslo.

Forskningsmiljøene på Kjeller har lagt kunnskapsgrunnlaget for utvikling av en serie bedrifter og mange arbeidsplasser.  Romerike trenger et mer variert nærings- og arbeidsliv.  Universitets- og forskningsmiljøene på Kjeller blir viktige framover om vi skal løfte verdiskapningen i vår regionen.  Vi som velges til politikere for Lillestrøm kommune til høsten får et stort ansvar for å ta vare på og utvikle kompetansemiljøene i regionen vår.

 Oslo Met styres ikke av lokalpolitikerne i Lillestrøm og Oslo.  Universitet har sitt eget styre og dessuten en rektor som styrer bevisst bort fra Kjeller og inn til Oslo.  Men Oslo Met er underlagt statlig styring.  Som lokalpolitikere må vi sørge for å gjøre vår innflytelse gjeldende overfor departementet som styrer høgere utdanning, overfor Stortinget som bevilger pengene til drift og som kan legge føringer for hvordan driften skal organiseres og ikke minst overfor våre partiers sentrale politikere som utformer målsettinger og program for utviklingen av utdanningspolitikken. 

Jeg håper jeg får politikere fra alle partier i Lillestrøm med meg i kampen for at Lillestrøm og Kjeller skal få en sterkere plass i utviklingen av Oslo Met.  Vi finner oss ikke i at studieprogram, studenter og ansatte  flyttes til Oslo.  Det er strid med forutsetningene for sammenslåingen av høgskolene  i Akershus og Oslo.  Det er dessuten lite klokt sett i lys av det rike forskningsmiljøet som er utviklet i vår kommune og som Oslo Met vil ha stor nytte av å samarbeide tettere med.

 

Thor Grosås, Lillestrøm Senterpartis ordførerkandidat.

Denne artikkelen ble først publisert 13.06.2019