Meny

Fylkesårsmøte 2024


17.-18. Februar
Scandic Hamar

På denne sida vil du kunne finne program, praktisk informasjon og sakspapir til Fylkesårsmøtet
 

Informasjon om GoPlenum Senterpartiets etiske retningslinjer Brukermanual GoPlenum

Viktige Frister:

15. Februar kl. 23.59 - Innsending av endringsforslag til resolusjoner

Saksliste:

 1. Åpning ved fylkesleder 

 2. Opprop 

 3. Konstituering 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 2. Valg av to møteledere 

 3. Valg av to møtesekretærer og tellekorps 

 4. Valg av to til å skrive under møteprotokollen  

 5. Vedtak om åpent eller lukket møte 

 6. Forretningsorden

 1. Innledere 

 2. Innkomne saker 

 3. Generaldebatt

 4. Årsmelding 2023

 5. Regnskap 2023

 6. Arbeidsplan 2024

 1. Arbeidsplan 2024

 2. Prosess om fremtidig struktur

 1. Budsjett 2024

 2. Valg

 1. Fylkesstyre

 2. Valgkomite for neste fylkesårsmøte

 3. Nominasjonskomite for stortingsvalget 2025

 1. Fastsettelse og beregning av antall valgte utsendinger fra lokallagene til fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

 2. Resolusjonsbehandling

 3. Avslutning 

Resolusjoner:

Alle resolusjoner med innstilling fra resolusjonskomiteen 

Endringsforslag resolusjon 0 

Endringsforslag 

 

Ny rekkefølge:

Prioritet:

Tittel:

Innsendt av:

Innstilling:

0

0. Riktig tallgrunnlag nå! (Dagsaktuell)

Hedmark SUL

Innstilt behandlet

1

2. Nytt inntektssystem som skal sikre like gode tjenester i hele landet

Fylkestingsgruppa

Innstilt behandlet

2

3. Mangfold i barnehagetilbudet!

Resolusjonkomiteen

Innstilt behandlet

3

4. Hvordan skal sykehusene i landet styres

Hedmark SK

Innstilt behandlet

4

5. På vakt mot vold

Hedmark SK

Innstilt behandlet

5

6. Ny opplæringsmodell naturbruk

Fylkestingsgruppa

Innstilt behandlet

6

7. Vern av lisensjegere som offentlige tjenestemenn

Kongsvingerregionen

Innstilt behandlet

7

10. Forsvaret og Haslemoen

Sør-Østerdalen

Innstilt behandlet

<-

1. Energi i Innlandet

Resolusjonkomiteen

Oversendes fylkesstyret

<-

8. Bærekraftig arealbruk

Nord-Østerdalen

Oversendes fylkesstyret

<-

9. Beredskap inn i skolen

Sør-Østerdalen

Oversendes fylkesstyret

-

11. Økt nettkapasitet

Kongsvingerregionen

Avvises til fordel for resolusjon nr. 1

-

12. Kraftproduksjon må komme lokalsamfunnene til gode

Fylkestingsgruppa

Avvises til fordel for resolusjon nr. 1

-

13. Strømnettet vårt er utdatert!

Hedmark SUL

Avvises til fordel for resolusjon nr. 1

-

14. Økt energiproduksjon i Innlandet

Hedmarken

Avvises til fordel for resolusjon nr. 1

-

15. Nisjebarnehagene skaper mangfold i barnehagetilbudet! 

Hedmarken

Avvises til fordel for resolusjon nr. 3

-

16. Økning i sjølforsyning og matproduksjon

Ringsaker

Avvises

-

17. Gaza - den mest aktuelle saka nå!

Gunhild Fundlid Brevig, Elverum

Avvises

Kontakt oss:

Fylkessekretær: Camilla Aaseth, [email protected] / 992 44 339
Organisasjonssekretær: Oliver Kvarberg, [email protected] / 948 01 680
Ungdomssekretær: Jostein Visdal, [email protected] / 976 73 109