Gårder og kulturlandskap på Inderøy. Inderøy kommune. Nord-Trøndelag.
  Foto: © Willy Haraldsen / NTB scanpix

Alver

Ledelse

Aktuelt i Alver

30.juli 2019
Alver Senterparti vil kjempa mot ytterlegare sentralisering i Alver kommune

Alver Senterparti vil kjempa mot ytterlegare sentralisering i Alver kommune

Gode tenester og vakre tur- og badeområde skal vera der folk bur. Alver senterparti vil kjempa i den nye kommunen Alver for at det framover skal vera gode tenester lokalt. Det betyr at Senterpartiet vil ta vare på og utvikla eksisterande skular og barnehagar.

Kontakt