Meny
Bystyrerepresentante Ove Sverre Bjørdal, Anne Brit Reigstad og Thomas Flesland deltok i budsjettforhandlingene på vegne av Sp.

Budsjettenighet i Bergen!

Knut Olav Alhaug

Sammen med Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Krf, sikrer Senterpartiet et ansvarlig budsjett for 2023. Et budsjett på tvers av politiske skillelinjer, til det beste for byen!

De siste to ukene har det vært korte men givende forhandlinger mellom byrådspartiene (AP, V) og opposisjonspartiene H, Krf og Sp.

Sammen har vi kommet frem til et budsjett som gir en håndsrekning til de som lider av økte strømpriser, renteøkning og generell prisvekst. 

Vi øker bunnfradraget på eiendomsskatten med 50 000kr, vi styrker aktivitetskortordningen med 6,6 millioner. Sosialhjelpen økes med 500kr per barn, og vi gir 15 millioner i søkbare ENØK-midler for varmepumper og strømsparende tiltak for privatpersoner!

Tilbud til eldre har lenge vært en fanesak for oss i Senterpartiet. Vi sikrer 5 millioner for økt aktivitet på sykehjem, og 4,4 millioner for fortsatt drift av produksjonskjøkken på Kolstihagen og Lyngbøtunet. Mange eldre sliter med underernæring og det er viktig at mattilbudet er på et nivå som skaper appetitt, glede og mersmak!

Innen kultursektoren sikrer vi nødvendige tilskudd til Bergen Nasjonale Opera, Bergen Musikkteater, Amatørkulturrådet og Fyllingsdalen Teater.

Psykisk helse er viktig og vi sikret 2,5 millioner i varig tilskudd for Fontenehuset som gjør et storartet arbeid innen arbeidslivstrening for de som sliter med psykisk uhelse. Budsjettet gir også mindre men nødvendige tilskudd til Psykiatrialliansen, Amalie Skrams Hus og PitStop.

Vi gir støtte til frivillige organisasjoner og vi gir et løft til Åsane-Bydel gjennom midler til oppgradering av Rollandsparken og restaurering av Dalaelven!

Sist men ikke minst har vi styrket skoletilbudet. Barna er vår fremtid, og god og tilstrekkelig oppfølging er viktig. Budsjettet sikrer midler til flere spesialpedagoger, tryggere skoleveier, svømmeopplæring og nye læremidler på både bokmål og nynorsk!

Budsjettforliket for 2023 er økonomisk nøkternt men med mange positive gjennomslag for byens innbyggere!

 

Budsjettdebatten kan sees på linken nedenfor:

https://bergen.kommunetv.no/live/597

Budsjettavtalen mellom AP, H, V, Krf og Sp kan leses her:

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/7210878/Budsjettavtale-A-V-H-Sp-KrF