Meny
Budsjettenighet i Bergen!

Budsjettenighet i Bergen!

Sammen med Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Krf, sikrer Senterpartiet et ansvarlig budsjett for 2023. Et budsjett på tvers av politiske skillelinjer, til det beste for byen!

Sp sikrer oppstart av bydelsstyrer og en håndsrekning til serveringsbransjen

Sp sikrer oppstart av bydelsstyrer og en håndsrekning til serveringsbransjen

Senterpartiet har i dag, den 15. juni, inngått avtale om behandling av første tertialrapport sammen med byrådspartiene og SV.

Nei til gravplass og krematorium ved Tennebekk!

Nei til gravplass og krematorium ved Tennebekk!

For naturen, for kulturen og for folkehelsa.

Flertall for innendørs ishall på Slåtthaug

Flertall for innendørs ishall på Slåtthaug

Forslag fra Senterpartiet ble til enstemmig flertallsforslag i bystyret. 

Ringvei Øst må inn i NTP

Ringvei Øst må inn i NTP

Senterpartiet er uenig i at kollektivfelt skal være en forutsetning for å få Ringvei Øst inn i NTP.

Nei til sommerstenging av Bryggen

Nei til sommerstenging av Bryggen

Sommerstengingen av Bryggen i fjor sommer var ingen suksess. Nå vil byrådet, Rødt og SV gjøre det samme én gang til. 

Gjennomslag for opprop om å legge GIEK og eksportkreditt til Vestlandet

Gjennomslag for opprop om å legge GIEK og eksportkreditt til Vestlandet

Senterpartiet fremmet et opprop i dagens bystyremøte om å be regjeringen legge GIEK og Eksportkreditt der det hører hjemme: På Vestlandet. Et enstemmig bystyre stilte seg bak oppropet.

Senterpartiet har fått gjennomslag for større fokus på eldres ernæring

Senterpartiet har fått gjennomslag for større fokus på eldres ernæring

Et enstemmig bystyre støtter Olav Reikerås' representantforslag om større fokus på ernæring for sykehjemsbeboere og eldre som mottar hjemmetjenester, i Bergen bystyre 24.02.21