Meny

Julehilsen fra Bergen Sp

Kjære medlemmer!

Når vi nå beveger oss inn i den stille juletid, er det anledning til å reflektere over året som har vært.

Gjennom det første året med ny regjering har Senterpartiet vært med på å sikre et historisk godt jordbruksoppgjør, et styrket forsvar og bedre omfordeling til kommunene.

Men det er også vanskelige tider. Nye utenlandskabler og et tilnærmet uregulert strømmarked, hvor norsk vannkraft selges til høystbydende på det europeiske markedet, medfører skyhøye strømpriser for norske forbrukere. Kombinert med renteøkning og generell prisvekst, har det blitt et vanskelig økonomisk år for mange familier.

Det er ingen tvil om at det gjenstår mye arbeid for å få strømprisene tilbake til normaltilstand. Våre folkevalgte både lokalt og nasjonalt har en stor og viktig jobb foran seg på nyåret. Vi i Bergen Sp er forberedt på å drive god og konstruktiv lokalpolitikk hvor menneskers behov settes i fokus.

I Bergen Sp er vi stolte over at vi nå i desember har levert et godt budsjettforlik på tvers av politiske skillelinjer. Sammen med AP, H, V og Krf, har vi fått styrket tilbudet til eldre, frivillighet, kultur og skole i neste års budsjett.

Det ligger i Julens budskap at vi skal ta vare på hverandre og vise omtanke. Dette er vel så viktig i politikken, der frontene ofte er harde og prioriteringene vanskelige. Politisk engasjerte mennesker ønsker alle det beste for samfunnet, men med ulike løsninger og tilnærminger. Dette er en refleksjon som er viktig å ta med seg, selv i de skarpeste debatter!

 

Vi vil med dette ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

 

Vennlige julehilsener,

Styret og Bystyregruppen,

Bergen Senterparti