Meny
Snorre

Norge bør øke gasseksporten!

Sist endret: 11.08.2023 #Bergen

"Dette er ikke tiden for å avvikle norsk olje- og gassproduksjon", sier vår gruppeleder i Bergen Sp, Thomas Flesland.

Når kloden koker, kan ikke Norge gi mer gass, skrev BTs kommentator i forrige uke. Han fulgte opp med at Norge må stenge oljekranene og heller investere i langsiktige løsninger for en levelig verden. 

Pettersen viser blant annet til en NRK-sak fra 2016, som poengterer at norsk olje- og gassproduksjon ikke er så ren som mange vil ha det til.

Problemet i NRK-saken, er at det håndplukkes noen land og områder som har et lavere utslipp per produsert petroleumsenhet enn vi har på norsk sokkel. Det Pettersen unnlater å fortelle, er at den samme saken viser at norske utslipp fra produksjon er under halvparten av verdensgjennomsnittet. Dessuten er tallene fra 2014 – altså ni år gamle. I dag driftes 44 prosent av produksjonen med ren strøm fra land, mot 30 prosent i 2013. Produksjonen er dermed vesentlig «renere» i dag.

De siste årene har verden endret seg drastisk, og Europa har fått merke hvor viktig det er med sikker og stabil tilgang på energi. Tyskerne, med Europas største og viktigste økonomi, har stengt ned kjernekraft på rundt 140 TWh siden 2011. I stedet har de gjort seg svært avhengig av gass, og særlig russisk gass. Etter invasjonen i Ukraina, har russerne kuttet kraftig i sin gasseksport til Europa. Derfor har tyskerne igjen måttet øke sin strømproduksjon fra kull, og brenning av brun- og hardt kull stod i 2022 for 31,3 prosent av deres totale strømproduksjon.

Vi vet at brenning av kull gir over dobbelt så høye utslipp som gass, per energienhet. I tillegg gir det store utslipp av partikler og forurensing, som igjen gir store helseutfordringer. All den tid det brennes kull i Europa, vil det altså være svært gunstig å erstatte denne med naturgass. I Så måte er Norge Europas største leverandør av utslippskutt. 

I stedet for å stenge kranene, slik Pettersen foreslår, bør Norge heller fortsette å være en ansvarlig og forutsigbar energileverandør til kontinentet.

Denne artikkelen ble først publisert 07.08.2023

Relaterte personer

Thomas Flesland

Thomas Flesland

Gruppeleder Telefon: 92030560