Meny
Fra venstre: Joel Ystebø (Krf) Charlotte Spurkeland (H), Thomas Flesland (Sp), Erlend Horn (V) og Geir Steinar Dale (AP)

Fremleggelse av revidert budsjett!

Knut Olav Alhaug

Budsjettpartiene AP, H, Sp, Krf og V presenterte tertialbudsjett for Bergen Kommune tirsdag formiddag. 

Det har vært god stemning under forhandlingene og mye enighet om å komme frem til et godt og forsvarlig revidert budsjett.

Det er alltid hyggelig når partiene finner sammen for å løse samfunnets små og store oppgaver. Her er noen av gjennomslagene:

  • Kunstgressbane. Vi vil gjerne trekke frem 3 millioner til ny kunstgressbane ved Alvøen Skole. Nå får 300-400 barn en god bane å trene på i de tre årene mens ny idrettshall blir bygget.
  • Byutvikling. Vi gir også tydelige signaler om at grunneiere på laksevåg kan komme i gang med reguleringsarbeidet, og at planene for bydelen omsider kan gå videre. Laksevåg trenger utvikling og vi er glade for å kunne legge til rette for dette. Alt for ofte blir bydelene glemt - nå vil vi løfte Laksevåg opp og frem!
  • Idrett. Flaktveit Frisbeegolf har lenge ønsket å utvide banen sin. Vi mener at kommunen må legge til rette for idretten, og at dette er et godt tilbud til barn og unge. I budsjettet ber vi nå kommunen gå i dialog med klubben for å finne løsninger for utvidelse og oppgradering av eksisterende bane.
  • Tilskudd til vedlikehold av kirker og religiøse bygg. Sp som regjeringsparti har over statsbudsjettet sikret at vi nå får forsvarlig vedlikehold og restaurering av landets middelalderkirker. Dette er viktig for de er del av vår felles kulturarv og historie. I Bergen har kommunen et vedlikeholdsansvar for kirker innad i Den Norske Kirke, men andre trossamfunn må finansiere sine vedlikehold gjennom ordinære tilskudd til trossamfunn. Vi mener at det er en viktig å holde kulturhistoriske bygninger ved like, og er glade for at budsjettpartnerne nå er enige om en søkbar tilskudsordning på 1,2 millioner for kirker utenfor DNK.

 

"Vi er godt fornøyde med gjennomslagene våre, det har vært gode og konstruktive samtaler", sier gruppeleder Thomas Flesland.

Førstekandidat Reidar Digranes er særlig fornøyd med tilskuddet til PitStop Bergen som gjør et viktig arbeid for å forebygge utenforskap hos unge. 

"Mange unge sliter dessverre psykisk. Lavterskel-tilbud hos ideelle aktører som PitStop gir en sosialiseringsarena hvor de kan oppleve mestring og trivsel. Dette er et godt tiltak for å få unge som sliter inn i arbeidsliv og en normal hverdag. Vi er svært glade for at budsjettpartnerne nå har økt støtten med 200 000kr." sier Digranes.