Meny
photo-output (1)

Bergen må ikke bli et narkotikaeksperiment!

Reidar Digranes

I Bergens Tidende sier politikere fra AP, SV og Venstre at de vil legalisere cannabis. Dette er uansvarlig gambling med unge menneskers liv og helse.

Bruken av ulovlige rusmidler har økt markant de siste årene, særlig blant unge. Denne økningen er spesielt tydelig i byer som Bergen. Man kan stadig lese saker om økt kokainbruk blant unge, og besøker man området rundt Korskirkeallmenningen vil man på alle tider av døgnet se store samlinger av tungt rusavhengige.

 

Uansvarlige løsninger

Det er klart at noe må gjøres med ruspolitikken. Rusavhengige må få mer effektiv hjelp, samtidig som det forebyggende arbeidet mot narkotikabruk må forbedres. Dessverre er løsningen til mange av byens unge politikere å legalisere av kjøp og salg av «lettere» narkotiske stoffer. Realiteten er at alle narkotiske stoffer er ulovlig av en grunn, og selv det som omtales som lettere stoffer er både helsefarlig og avhengighetsskapende. Legalisering er et radikalt steg i retning av normalisering av narkotikabruk, og vil føre til økt bruk. Politiet vil også miste viktige rettslige virkemidler for å forebygge narkotikamisbruk, slik som ransaking og beslag.

At en stor andel av byens unge politikere ønsker å ta narkotikapolitikken i en slik uansvarlig retning er skuffende, men ikke overraskende. Det er en større utfordring for Bergen at både Ap, Mdg og Venstre har programfestet at de ønsker en lokal rusreform som vil innebære avkriminalisering av visse narkotiske stoffer. Avkriminalisering innebærer at bruk og besittelse av narkotiske stoffer ikke kan medføre straffereaksjoner. En slik normalisering sender feil signal til byens unge, og det er påfallende at Ap går inn for et så uansvarlig løsning.

 

Ikke et svart-hvitt spørsmål

Ruspolitikk er ikke et binært spørsmål hvor man enten er for avkriminalisering eller for å straffe rusmisbrukere. Senterpartiet vil styrke hjelpen til rusavhengige, samtidig som vi vil bevare politiet sin evne til å forhindre rusbruk. For befolkningen som helhet er det viktig å beholde sanksjonsmulighetene nettopp for å forebygge og avskrekke eksperimentering med narkotiske stoffer. Årsakene til at personer blir avhengig av rus er kompliserte og sammensatte, men man blir ikke rusmisbruker uten først å prøve rus.

 

Dårlige argumenter

Et argument man ofte hører fra dem som vil liberalisere ruslovgivningen er at rusbruken ikke vil øke. Dette er veldig naivt å legge til grunn. I sin høringsuttalelse til rusreformen sier Folkehelseinstituttet at det ikke er vitenskapelig grunnlag til å si at rusbruken ikke vil øke ved avkriminalisering. Også Politidirektoratet har uttalt at «Det er grunn til å tro at en avkriminalisering (…) vil kunne oppfattes som en ufarliggjøring av narkotikabruk, særlig blant unge». Det er nettopp en slik ufarliggjøring Ap, Mdg og Venstre bidrar til når de går til valg på avkriminalisering.

Et annet argument man ofte hører for liberalisering av ruslovgivningen er at det er paradoksalt at alkohol er lovlig, mens rusmidler som hasj er ulovlig. Dette er ikke et paradoks, men en av de fremste grunnene til at man ikke bør legalisere eller avkriminalisere narkotikabruk. Når noe først er avkriminalisert, er det nærmest umulig å reversere. Dersom man skulle forsøkt å kriminalisere alkoholbruk i dag ville det vært håpløst. Narkotiske stoffer er heldigvis fortsatt ulovlig, og vi har fortsatt muligheten til å redusere bruken gjennom mer effektiv håndheving av lovverket, noe Regjeringen nå utreder.

 

En stemme til Senterpartiet i Bergen er en stemme for ansvarlig ruspolitikk!

 

Reidar Digranes

1, kandidat til kommunevalget i Bergen