Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_28359653939_o

Flertall i fylkesutvalget for å gå imot fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og byggdirektivet.

Mandag 29.aug fikk Senterpartiet flertall i fylkesutvalget for å gå imot fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og byggdirektivet i høring fra regjeringa.

Vi mener disse direktiva vil gi økt strømeksport og dyrere strøm. Videre at det blir dårligere forundersøkelser og konsekvensvurderinger som kan ramme fiskerinæringa og naturmangfold på land. De gir også mindre makt til lokalsamfunn og mindre nasjonal kontroll.

Vedtaket:

Møre og Romsdal fylkeskommune støttar at Norge set seg ambisiøse klima- og miljømål og ønskjer å bidra til meir fornybar energiproduksjon i vår region og vil gjerne delta i utforming og vidareutvikling av eit nasjonalt regelverk og nasjonale kriterium for slik utbygging. 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune vil derimot ikkje støtte dei tre endringsforslaga i rådsdirektiva fordi dei refererer direkte til EU’s fjerde energipakke som ikkje er ein del av EØS-avtalen og som ikkje er vedteke av Stortinget.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune viser til Hurdalsplattformen som seier at beslutningar om utbygging av kraft og samansetninga den norske kraftmiksen skal vere norske nasjonale beslutningar. Ei tilslutning til desse direktivendringane vil udergrave dette målet.