Meny
 Senterpartiet er opptatt av et tilstedeværende politi

Senterpartiet er opptatt av et tilstedeværende politi

Regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet lovet allerede i Hurdalsplattformen i 2021 at vi skulle opprette 20 nye tjenestesteder. Dette er ikke for å ha tomme lensmannskontor rundt omkring i Norges land, men for å flytte politiet nærmere der folk bor. Dagens regjering skiller seg drastisk fra den borgerlige regjeringen som la ned over 120 lensmannskontor under sin regjeringsperiode.

Distriktspolitisk gjennombrot

Distriktspolitisk gjennombrot

Gratis ferje til mindre lokalsamfunn og øyer og halvert ferjetakst for alle andre samband er av dei største politiske gjennomslaga for oss i Senterpartiet og for kystbefolkninga på mange ti-år. Endeleg har vi fått aksept for at ferja er ein del av vegen.
2020 Oppdrettsanlegg for laks, Sogn og Fjordane

Viktige gjennomslag for havbruksnæringa i Møre og Romsdal

Regjeringa har i dag lagt fram eit lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget sikrar at vertskommunane og fylkeskommunane kjem betre ut, og verdiane som vert skapt sikrar lokalsamfunna langs kysten og næringslivet i Møre og Romsdal utviklingskraft i tida framover.

Senterpartiet er klar på at vår hovudprioritet dette budsjettet er ein god og inkluderande vidaregåande skule.

Senterpartiet er klar på at vår hovudprioritet dette budsjettet er ein god og inkluderande vidaregåande skule.

Senterpartiet er klar på at vår hovudprioritet dette budsjettet er ein god og inkluderande vidaregåande skule. Ei av dei viktigaste oppgåvene til fylkeskommunen er å gi ungdom i heile fylket lik moglegheit til utdanning og skaffe regionalt næringsliv og det offentlege rett arbeidskraft. I denne økonomiplanen vel vi difor å skjerme vidaregåande opplæring for kutt, og plussar på 18 mill kvart år i perioden.

Ta heile fylket i bruk - vi arbeider for berekraft langs alle dimensjonar

Ta heile fylket i bruk - vi arbeider for berekraft langs alle dimensjonar

Det skulle vært pålagt for alle fylkespolitikere å besøke dei ulike delane i vårt langstrakte og vakre kultur -og næringsfylke. Vi set i dette budsjettet fortsatt fokus på å ta heile fylket i bruk og arbeider for berekraft langs alle dimensjonar.

Per Ivar Lied ble fylkesordførerkandidat!

Per Ivar Lied ble fylkesordførerkandidat!

Nominasjonsmøte vedtok enstemmig Per Ivar Lied fra Ørsta som Senterpartiets fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal til valget i 2023.

Per Ivar Lied som fylkesordførerkandidat

Per Ivar Lied som fylkesordførerkandidat

Nominasjonsnemda i Møre og Romsdal Senterparti har hatt ein god og grundig prosess.