Meny
2020 Oppdrettsanlegg for laks, Sogn og Fjordane

Viktige gjennomslag for havbruksnæringa i Møre og Romsdal

Regjeringa har i dag lagt fram eit lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget sikrar at vertskommunane og fylkeskommunane kjem betre ut, og verdiane som vert skapt sikrar lokalsamfunna langs kysten og næringslivet i Møre og Romsdal utviklingskraft i tida framover.

Ta heile fylket i bruk - vi arbeider for berekraft langs alle dimensjonar

Ta heile fylket i bruk - vi arbeider for berekraft langs alle dimensjonar

Det skulle vært pålagt for alle fylkespolitikere å besøke dei ulike delane i vårt langstrakte og vakre kultur -og næringsfylke. Vi set i dette budsjettet fortsatt fokus på å ta heile fylket i bruk og arbeider for berekraft langs alle dimensjonar.

Senterpartiet er klar på at vår hovudprioritet dette budsjettet er ein god og inkluderande vidaregåande skule.

Senterpartiet er klar på at vår hovudprioritet dette budsjettet er ein god og inkluderande vidaregåande skule.

Senterpartiet er klar på at vår hovudprioritet dette budsjettet er ein god og inkluderande vidaregåande skule. Ei av dei viktigaste oppgåvene til fylkeskommunen er å gi ungdom i heile fylket lik moglegheit til utdanning og skaffe regionalt næringsliv og det offentlege rett arbeidskraft. I denne økonomiplanen vel vi difor å skjerme vidaregåande opplæring for kutt, og plussar på 18 mill kvart år i perioden.

Per Ivar Lied ble fylkesordførerkandidat!

Per Ivar Lied ble fylkesordførerkandidat!

Nominasjonsmøte vedtok enstemmig Per Ivar Lied fra Ørsta som Senterpartiets fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal til valget i 2023.

Per Ivar Lied som fylkesordførerkandidat

Per Ivar Lied som fylkesordførerkandidat

Nominasjonsnemda i Møre og Romsdal Senterparti har hatt ein god og grundig prosess.