Meny
Bilde føden Kristiansund_2

Gjenåpner føden i Kristiansund 6 juni

Mange har jobbet målrettet over lang tid og skal ha sin del av æren, men det at Senterpartiet har vært så tydelig over så lang tid, har vært helt avgjørende for at det nå blir åpningen av føden i Kristiansund 6 juni 2022.

Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigens besøk i Kristiansund 15 september 2021 med sitt klare løfte om føde- og akuttilbud i Kristiansund også etter at nytt sykehus på Hjelset står ferdig viser handlekraft og at Senterpartiet leverer i regjering.

Når det i Hurdalsplatformenen helt konkret står at føden i Kristiansund skal prioriteres og det bevilges 25 millioner kroner for å sikre at målet nås – ja da er det bare å ta av seg hatten for alle de flinke folkene i Senterpartiet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Aure Senterparti er utrolig stolt av å tilhøre et parti som bygger samfunn nedenfra, nært folk med gode lokalsamfunn som skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet.

 

Utklipp fra Hurdalsplattformen:

Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.