Meny

Sandra Borch til Ørsta (utsatt grunnet flysteik)

Jordbruksforhandlingene 2022

Dama som gjør det mulig - Sandra Borch!

Hva betyr avtalen for landbruket i Aure?

En historisk god avtale der betydelige midler tilføres primærnæringene i vår kommune og legger grunnlag for fortsatt drift og forutsigbarhet som vi så sårt trenger! Et tydelig signal til de unge, de etablerte og et løft for hele Aure!

 

Her er noen av ordningene som treffer produksjonene i Aure direkte, men tar du turen til Ørsta Kulturhus xxxxx så vil du treffe Landbruks og matminister Sandra Borch og få mye mer informasjon om konsekvensene av jordbruksavtalen

 

Sau

 • Jordbruksavtalen gir betydelig økning av arealtilskudd og husdyrtilskudd for sau.
 • Beitetilskudd økes med 10 kr/dyr og utmarksbeitetilskudd med 65 kr/dyr.
 • Første intervall i husdyrtilskuddet splittes etter antall sauer. Satsen for 1-75 sau økes med 900 kr/dyr og 76-150 sau med 450 kr/dyr.

 

Ammeku

 • I avtalen økes satsene for arealtilskudd for ammeku og kvalitetstilskudd for slakt.
 • Tilskuddene til kulturlandskap og husdyr økes betydelig.
 • Beitetilskudd økes med 85 kr/dyr og utmarksbeite med 270 kr/dyr.
 • Avtalen inkluderer ikke nytt tilskudd for ku med kalv på beite, slik jordbruket krevde. I stedet er driftstilskuddet styrket betydelig.

 

Melk og storfekjøtt

 • Avtalen gir en økning av målpris på melk, i tråd med jordbrukets krav.
 • Satsene økes betydelig for driftstilskudd til små og mellomstore melkebruk, husdyrtilskudd og arealtilskudd.
 • Kvoteordningen for melk skal utredes i en arbeidsgruppe for å se hvordan en kan få ned kvoteprisene og øke andelen eid kvote.

 

Frukt, bær, grønnsaker og potet

 • Avtalen gir økning i målpriser for frukt, bær, grønnsaker og poteter.
 • Det settes av midler over Klima-og miljøprogrammet til et prosjekt som skal styrke bærekraften i grøntsektoren.
 • Midlertidig heving av øvre prisgrense til 20%.
 • Støtte til fellesanlegg for frukt og for grøntsektoren.
 • En ekstraordinær kompensasjonsordning for frostskadde frukttre.
 • Det innføres et nytt distriktstilskudd for industribær.

 

Velferdsordninger

 • Avtalen har prioritert velferdsordningene gjennom betydelige økninger av tilskuddssatser til avløsning og landbruksvikar.
 • Avtalen inkluderer også tilskudd til sykdomsavløsning til foreldre som må ivareta barn med sykdom.

 

Klima og miljø

 • Avtalen øker satsene til videreutvikling av klimasmart landbruk, som blant annet innebærer gratis klimarådgivning for alle bønder.
 • Det settes av 10 millioner kroner i 2023 over Landbrukets Utviklingsfond til utvikling og ferdigstilling av klimakalkulatoren.
 • Avtalen gir en økning i satsene for grøftetilskudd og tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.
 • Avtalen inneholder økt støtte til verdiskapingsprogram for fornybar energi.

 

Dyrevelferd

 • Prioritering av små og mellomstore bruk innenfor IBU midlene for omlegging til løsdrift.
 • Utrede utforming av nytt dyrevelferdstilskudd med frist 1. januar 2023, slik at tilskuddet kan innføres under neste års jordbruksoppgjør.

 

Denne artikkelen ble først publisert 21.06.2022