Meny
Anette

Billigere og enklere å ta lappen

Fra 1. januar 2022 gikk gebyret for å ta førerkortet til bil ned fra 2020 til 1509 kr.

Et godt kollektivtilbud er helt avgjørende for å binde sammen landet, men vi vet godt at vi i Nordland ikke har et like godt tilbud som resten av landet, enda. Derfor er det helt avgjørende at gebyrene for å ta lappen nå er senket, slik at det blir billigere for folk å ta førerkortet også i distriktene. Å få muligheten til å kjøre bil er viktig, men det er også svært kostbart, spesielt for unge. En senkning av gebyrene er et steg i riktig retning med å gjøre førerkortet enda mer tilgjengelig for folk i distriktene.

I tillegg til å gjøre lappen billigere, vil det være viktig å følge opp vårt ønske om at kjøreopplæringen skal være gyldig fravær ved videregående opplæring. Regjeringens arbeid med ny fraværsgrense er i gang, og det er viktig for både Senterungdommen og Senterpartiet å få gjennomslag for en åpning for kjøreopplæring som gyldig fravær. I dag er bare noen deler av kjøreopplæringen gyldig fravær, mens blant annet selve oppkjøringen gir fravær.

En endring av dette vil gjøre det lettere for ungdom å ta lappen, uten at de må være redde for av fraværet skal bli for høyt. Spesielt vil det være viktig for enkelte yrkesgrupper der bilsertifikat er nødvendig for å kunne gå videre i lærlingtiden, eller for å få jobb etter endt utdanning. Derfor burde all obligatorisk kjøreopplæring være gyldig fravær når man går på videregående opplæring.

Billigere lappen og gyldig fravær ved kjøreopplæring er god distriktspolitikk, og derfor god Senterpartipolitikk. Denne endringen er ønsket fra ungdom over hele landet, og burde derfor være en høy prioritering å endre på når regjeringen skal legge frem sin nye fraværsgrense.

Av: Anette Amalie Åbodsvik Bang, Fylkesleder Nordland Senterungdom.

Fotograf: Mats Jensaas