Meny

Nordland

Ny fylkestingsgruppe i Nordland Senterparti etablert

Følg oss på Facebook
Senterpartiet sikrer desentralisert skolestruktur

Senterpartiet sikrer desentralisert skolestruktur

Senterpartiet vil beholde alle 16 videregående skolene og alle 28 studiestedene i Nordland. Dette har vi tatt et tydelig standpunkt til denne perioden – og ønsker å videreutvikle utdanningene i kommene periode. Utdanning lokalt har vært – og er viktig.

Borteboerstipendet økes med 40%

Borteboerstipendet økes med 40%

I Nordland har vi mange elever som må flytte hjemmefra når de skal begynne på videregående skole. Nordland Senterparti har jobbet lenge for å få økt andelen borteboerstipend for våre elever som har krav på dette. – Med denne regjeringen har vi endelig kommet i gang med en trinnvis opptrapping, det er veldig bra!

Senterpartiet satser på næringsutvikling!

Senterpartiet satser på næringsutvikling!

Næringsutvikling og arbeidsplasser er grunnlaget for velferdssamfunnet, og for at hver enkelt av oss har en meningsfull hverdag. Nordland Senterparti vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og aktiv verdiskapning i hele Nordland. Tilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft er en grunnleggende forutsetning for et konkurransekraftig næringsliv.

Vi tar hele Nordland i bruk!

Vi tar hele Nordland i bruk!

Senterpartiet i Nordland har i de siste 4 årene sittet i posisjon på fylket. Slagordet før valget i 2019 var «Ta hele Nordland i bruk.» Det var da viktig å snu ei utvikling der alle pilene pekte mot ei storstilt sentralisering gjennom kommune- og fylkessammenslåinger, samtidig som staten med bevilgninger og arbeidsplasser trakk seg mer og mer ut av Nordland og sørover mot Sørvest- og Øst-Norge.

4 år med styring – Senterpartiet leverer!

4 år med styring – Senterpartiet leverer!

Senterpartiet vil bygge Nordland nedenfra. Vi vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo i hele Nordland, enten det er i byen eller på bygda.