Meny

Nordland

Ny fylkestingsgruppe i Nordland Senterparti etablert

Følg oss på Facebook
Senterpartiet fremmer uttalelse om pitesamisk og umesamisk

Senterpartiet fremmer uttalelse om pitesamisk og umesamisk

Senterpartiet på fylkestinget i Nordland ønsker å sidestille de samiske språkene pitesamisk og umesamisk med andre samiske språk i Norge.

Senterpartiet vil satse på grendeskolen

Senterpartiet vil satse på grendeskolen

Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. For å kunne ta et slikt valg vil mange være avhengig av å vite om barnehagen og skolen består framover. Det er de siste årene lagt ned svært mange skoler i Norge, ca. 50 pr. år de siste 10 årene. Hovedargumentet har vært økonomisk besparelse.

Stem for gode helsetjenester og flere fastleger

Stem for gode helsetjenester og flere fastleger

Fastlegene er grunnmuren i den kommunale helsetjenesten. Nå er ordningen i krise, fordi fastlegene har fått stadig flere oppgaver uten at ressursene har økt tilsvarende. Fastlegenes gjennomsnittlige arbeidsuke har økt fra 48,6 i 2014 til 55,6 timer i 2018. Mange erfarne fastleger forlater yrket på grunn av belastningen og for få unge vil bli fastleger. Resultatet er at både store og små kommuner har problemer med å rekruttere fastleger. 

Siste taxi har gått

Siste taxi har gått

Ja, du leste rett; det var ikke siste buss, siste ferge eller siste tog, men siste taxi som har gått. Og det er ikke så rart at det høres rart ut, fordi det er ikke et begrep som man har trengt å bruke; inntil nå. For takket være Høyreregjeringens og FrPs taxireform som ble innført i fjor, så er det like før vi kan si at siste taxi har gått.

Kunnskapsløst av Thorheim

Kunnskapsløst av Thorheim

Bård Ludvig Thorheims uttalelser i leserinnlegget i Rana Blad 26.august, og i debatten på konferansen på Nesna 25.august, viser dessverre at han ikke har skjønt problemstillingen. Han skriver og snakker om hvordan Campus Nesna burde tilpasse seg næringslivets behov for regionen, og tilby utdanninger deretter. Tja, det var vel strengt tatt slike behov som gjorde at det en gang ble lærerutdanning på Nesna? Og slike behov som gjør at regionen fremdeles trenger lærerutdanning på Nesna. Vi hadde en lærerutdanning som var utviklet gjennom 100 år og i kontinuerlig tilpasning for regionens behov. Fjernet med et pennestrøk!

Lovfest responstiden – Stopp sentraliseringa av ambulansetjenesten

Lovfest responstiden – Stopp sentraliseringa av ambulansetjenesten

I 2019 fikk jeg besøk av en av en venninne, hun er politisk engasjert og opprinnelig fra Polen. Etter en times kjøretur sør for Bodø langs fylkesveg 17 fikk jeg spørsmålet – «Hvordan i all verden tørr dere å bo på denne måten? Det er så langt til nærmeste sykehus». Da fikk jeg forklart henne hvor viktig det er for oss å bo over hele Nordland for å utnytte ressursene, og hvor kritisk det er hvis vi ikke har trygge helsetjenester som reagerer raskt når vi trenger dem.

EØS avtalen er en ulempe i sum

EØS avtalen er en ulempe i sum

På Helgeland har flere skrevet i avisene om hvor forferdelig Senterpartiets mening om EØS avtalen er og hvilken katastrofe det skulle bli om Senterpartiet kom til makten. Mye av det som skrives er ikke riktig. Hverken om EØS avtalen eller hva som er Senterpartiets syn på fremtidig industri arbeidsplasser i nord. Det norske samfunnet er basert på at naturgitte og menneskelige ressurser i hele landet tas i bruk og forvaltes godt. Dette er god samfunnsøkonomi. Det er et selvstendig mål for Senterpartiet at bruken av naturressursene bidrar til kompetanseutvikling og reinvestering lokalt og regionalt.  La oss ta det litt av hva EØS- avtalen gjør og hva som er handlingsrommet i virkeligheten.

Senterpartiet vil bruke mer penger i nord. Det får Høyre til å steile!

Senterpartiet vil bruke mer penger i nord. Det får Høyre til å steile!

Senterpartiet vil satse mer i nord. Vi vil bruke penger på bedre tjenester for folk, arbeidsplasser og bedrifter i nord. Høyres toppkandidater i Nordland, Bård Ludvig Thorheim og Marianne Dobak Kvensjø, tar til motmæle.