Meny
2023 Iren Beathe Teigen

Blåser liv i Nordland Musikkråd

Posisjonen i Nordland fylkesting bestående av Høyre, Senterpartiet, FrP, Venstre og KrF har idag funnet midlene som må til for å i første omgang gi en støtte som tilsvarer et halvårstilskudd og vil i det videre budsjettarbeidet innarbeide fast årlig støtte til Nordland Musikkråds drift.

Den frivillige organisasjonen Nordland Musikkråd har i flere år jobbet opp mot Nordland fylkesting for å sikre et samarbeid med fylkeskommunen og en finansieringsordning som kan bidra til deres viktige kulturarbeid rundt omkring i hele Nordland – nå er løsningen klar!

–At vi klarer å prioritere dette gir et tydelig signal og en etterlengtet forutsigbarhet for musikkrådet og er en viktig satsning som bidrar til kulturlivet for barn, unge og voksne sier de glade fylkestingspolitikerne fra posisjonen.

–Musikkrådet er en brobygger som støtter opp rundt kulturlivet i Nordland. Vi har lenge vært oppmerksom på at andre fylker finansierer sine musikkråd, og det er svært gledelig at posisjonen endelig får dette på plass også her, sier Iren Beathe Teigen.

Nordland musikkråd representerer ca. 300 frivillige lag og organisasjoner innenfor et bredt spekter av ulike typer kulturtilbud i fylket vårt. Alt fra korps og kor til rockeband, folkemusikk, viser, babysang, storband, trekkspill, vokalgrupper, konsertarrangører og ikke minst tilrettelegger de for tilrettelagte grupper.