Meny

Borteboerstipendet økes med 40%

I Nordland har vi mange elever som må flytte hjemmefra når de skal begynne på videregående skole. Nordland Senterparti har jobbet lenge for å få økt andelen borteboerstipend for våre elever som har krav på dette. – Med denne regjeringen har vi endelig kommet i gang med en trinnvis opptrapping, det er veldig bra!

Familier som har elever som må bo borte har gjerne høyere utgifter enn andre, for eksempel til leie av hybel og mat. For å dekke boutgifter kan elevene søke borteboerstipend i fra Lånekassen. I Nord-Norge gjelder det 1 av 5 elever og lærlinger.

Allerede fra skolestart i år vil elever som må bo hjemmefra oppleve en økning i stipendet etter fjorårets budsjettsatsing. Stipendet økes med 6600 i år fra 4 979 kroner per mnd. til 5 639 kroner i 2023-2024, I skoleåret 2024-2025 vil borteboerstipendet økes med enda 6000 kr i året.

- Dette er en stor seier for alle elevene i distriktet som må flytte hjemmefra for å gå på skole. Takket være denne regjeringen har borteboere fått en langt bedre økonomi og bedre forutsetninger for å fullføre utdannelsen. Totalt har denne regjeringen nå økt stipendet med om lag 1 700 kroner i måneden, sier Felicia Skreslett-Smalsundmo, leder av Nordland Senterungdom.

Borteboerstipendet har blitt styrket med 275 millioner kroner, i tillegg til prisjustering for 2022-2024. Totalt blir økningen nærmere 40 prosent over en treårsperiode.