Meny
Fylkestingsgruppa under fylkestinget i Sortland

Nordland Senterpartis fylkestingsgruppe er samlet på Sortland for høstens første fylkestingssamling.

Uttalelser som er fremmet av Senterparitet:

 • E6 Sørfoldtunnelene må realiseres snarest
 • Spis norsk mat også på restaurant
 • Besøkssenter skog
 • Miljøteknologitillatelser
 • The Whale

Oppslag med fylkestingsrepresentantene i forbindelse med Fylkestingssaker: 

Vil ha større fokus på egen skog

Vil innføre matmerking på restauranter

 

Fylkestingsrepresentantene har vært aktive i debatten på disse sakene: 

 • Redegjørelse fra fylkesrådets nestleder om Helgelandssykehuset
 • Interpellasjon nr. 1: Videre utvikling ved Sortland vgs., avdeling Kleiva. 
 • Interpellasjon nr. 4: Virkning av nytt skatteregime for oppdrett
 • Interpellasjon nr 5: Kystgodsruta
 • Tiltredelseserklæring fra fylkesrådsleder
 • Kartlegging av borteboende elever i videregående opplæring i Nordland
 • Kostra - analyse av utdanning og kompetanse - økonomi og ressursbruk
 • Høring - ny lov om omsetting av bøker (bokloven)
 • Høring - tilbakeholdsrett for innleide bilettkontrollører

 

Vil du lese mer om sakene som ble behandlet under fylkestinget, eller se opptak av debattene? 

Se her: 

Sakspapirer Fylkestinget oktober 2022

Opptak av Fylkestinget oktober 2022