Meny
nominasjonsmøte

Program Høstkonferansen

Lørdag:

11:30 Registrering
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen - åpning - introdusere møteleder(e)
13:15 Kort orientering om gjennomføring
13:20 Innledning v/Stortinget
13:35 Innledning v/Fylkestinget
13:50 Innledning v/ barne- og familiedepartementet
14:05 Innledning v/ samferdselsdepartementet
14:20 Evaluering valgkamp


15:05 Pause


15:25 Debatt - tanker om valgkamp og valg


16:35 Pause


16:50 Veien videre - valg 2025 og 2027
17:15 Gruppediskusjon
17:45 Oppsummering gruppediskusjoner
18:15 Delegatfordeling fylkesårsmøte 2024
18:30 Møteslutt

20:00 Middag

Søndag:

09:00 Velkommen tilbake - åpning dag to
09:05 Innledning v/Senterungdommen
09:10 Innledning v/Senterkvinnene
09:15 Informasjon Samepolitisk forum
09:20 Informasjon fra fylkeskontoret
09:30 Canva - en introduksjon
10:00 Resolusjoner

10:30 Pause

10:50 Arbeidet i kommunestyregruppa
11:10 Holde innlegg i kommunestyret
11:30 Norsk Kjernekraft v/Sunniva Rose
12:45 Oppsummering og avslutning

13:00 Lunsj