Meny
høst skrova

Innstilling til fylkestingsliste 2023

Nominasjonskomiteen i Nordland Senterparti, ledet av Per Kristian Arntzen fra Narvik, har i dag avgitt sin innstilling til valgliste for fylkestingsvalget 2023. Leder Per Kristian Arntzen sier at de har satt sammen et bredt og godt lag av både erfarne og nye Senterpartipolitikere. I kommende periode er det viktig å bygge lag, og ta hele Nordland i bruk. De nominerte på toppen kjenner hele fylket godt, og har et engasjement som favner fylkeskommunens ansvarsområder. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Bodø 12. november.

  • På førsteplass har komiteen nominert Svein Magnar Øien Eggesvik (58) fra Gildeskål. Svein har bred politisk erfaring fra både lokal- og fylkespolitikken. Han har vært fylkesleder i Nordland Senterparti i perioden 2015-2019, har vært fylkesråd for samferdsel i perioden 2017-2019 og sitter i dag som fylkesrådets nestleder med ansvar for finans og organisasjon. Svein har et stort engasjement for hvordan politisk arbeid kan føre til viktig utvikling, et godt tjenestetilbud og bolyst i hele fylket. Svein er lærer av yrke og har i 20 år vært rektor, og har et stort engasjement for ungdom, og at alle skal ha et godt videregående opplæringstilbud i både bygd og by. Svein er også opptatt av å legges til rette næringslivet i hele Nordland, og få til størst mulig verdiskaping lokalt.

  • På andreplass har komiteen nominert Aina Nilsen (27) fra Hadsel. Hun er i dag ordfører i Hadsel og vara til fylkestinget. Aina er sykepleier av yrke, og har et stort engasjement for gode helsetilbud for alle fylket innbyggere. Aina er opptatt av nærings- og distriktspolitikk, og er spesielt opptatt av å skape attraktive lokalsamfunn som unge har lyst til å være en del av.

  • Som tredjekandidat foreslår komiteen Senterungdommens kandidat, Anette Amalie Åbodsvik Bang (22). Anette sitter i dag som fast representant på fylkestinget og har de siste 3 årene også vært leder for Nordland Senterungdom. Anette har gjort seg bemerket som kunnskapsrik og med et stort engasjement for ungdom, kultur, psykisk helse, tjenestetilbud i fylket og internasjonalt samarbeid.

  • På fjerdeplass foreslår nominasjonskomiteen Kim André Haugan Schei (32) fra Hattfjelldal. Kim André er fast representant på fylkestinget, og er i inneværende periode også frikjøpt heltidspolitiker. Kim André er opptatt av at fylkeskommunen skal være en medspiller for kommunene, slik at man sammen bygger attraktive og inkluderende samfunn. Fylkeskommunen skal arbeide for å tilrettelegge for kommunenes potensiale, være seg digital infrastruktur, et solid og godt veinett samt en kollektivtransport som svarer ut folks behov i hverdagen.

  • Kari Anne Bøkestad Andreassen (48) fra Vevelstad, er av nominasjonskomiteen foreslått på femteplass. Kari Anne er fylkesordfører i inneværende periode, en rolle hun har fylt med trygghet og tydelighet. Kari Anne er veterinær av yrke, og har et stort engasjement for utvikling, landbruk og næringslivets vilkår i hele fylket. Kari Anne har vært aktiv i lokalpolitikken i mange år, og har også en periode som ordfører i Vevelstad.

 

Åpne nominasjonskomiteens innstilling her:

Nominasjonskomiteens innstilling