Meny
Fotograf: Thor-Wiggo Skille

Senterpartiet fremmer uttalelse om pitesamisk og umesamisk

Senterpartiet på fylkestinget i Nordland ønsker å sidestille de samiske språkene pitesamisk og umesamisk med andre samiske språk i Norge.

Senterpartiet på fylkestinget i Nordland ønsker å sidestille de samiske språkene pitesamisk og umesamisk med andre samiske språk i Norge.

-    Vi må sørge for å ivareta det pite- og umesamiske språkområdet i Nordland og i Norge på lik linje som i Sverige. I Sverige er pitesamisk og umesamisk ansett som et offisielt minoritetsspråk, og har derfor mulighet for skilting og stedsnavn på pite- og umesamisk. Det er på tide at vi som folkevalgte setter viktigheten av identitets- og kulturbæreren i språket for de pitesamiske og umesamiske folkegruppene på dagsorden, sier Anette Amalie Åbodsvik Bang, fylkestingsrepresentant Senterpartiet

Det pite- og umesamiske språkområdet ligger i Nordland og dekker til sammen området mellom Mistfjorden i Bodø og Hattfjelldal, der Saltfjellet danner grense mellom språkene. På nordsiden av Saltfjellet regnes pitesamisk område til kommunene Beiarn, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Rødøy, deler av Bodø, deler av Fauske og nordre deler av Rana. På sørsiden regnes umesamisk område fra Rana til og med Hemnes. Språkene regnes som sterkt truete, eller nesten forsvunnet. Begge språk har en normert grammatikk som er godkjent av samisk parlamentarisk råd (SPR) som er et parlamentarisk samarbeidsorgan mellom sametingene i Finland, Norge og Sverige.

Senterpartiets fylkestingsgruppe mener at Sametinget må få gjort de nødvendige godkjenninger av disse to språkene, og sidestille de med de andre offisielle samiske språkene i Norge. Uten en slik godkjenning kan ikke lærebøker trykkes, eller begynneropplæring i språkene starte. Uten en offisiell godkjenning vil ikke språkene bli synliggjort i de offentlige rom. Dette er en meget uheldig situasjon som Senterpartiet mener er viktig og ta tak i.