Meny
Sau på beite3

Senterpartiet sikrer desentralisert skolestruktur

Senterpartiet vil beholde alle 16 videregående skolene og alle 28 studiestedene i Nordland. Dette har vi tatt et tydelig standpunkt til denne perioden – og ønsker å videreutvikle utdanningene i kommene periode. Utdanning lokalt har vært – og er viktig.

For oss har det vært spesielt viktig har det å ha fått løftet naturbruksutdanningen på Marka og Kleiva. Det har vært en suksess i hele fylket og ungdommene strømmer nå til disse utdanningene. Produksjon av mat vil aldri gå av moten, og er viktig del av vår beredskap. Disse utdanningene var nedleggelsestruet fra andre parti, men Senterpartiet har stått på sitt.

Nordland fylkeskommune har i dag 16 videregående skoler med flere studiesteder i hele fylket. Nordland Senterpartiet skal bidra til økt satsing på og rekruttering til yrkesfag, i samarbeid med næringslivet og behovet lokalt og regionalt. Senterpartiet ønsker å sikre en desentralisert tilbudsstruktur.

Senterpartiet mener fagskolene vil være et viktig verktøy for å sikre rett kompetanse i årene som kommer, og vil derfor styrke og utvikle fagskolen i Nordland.

Senterpartiet mener opplæringskontorene vil være en viktig samarbeidspartner for å lykkes med fleksible utdanningsløp, og et viktig verktøy for at flere skal fullføre videregående opplæring.

Nordland fylke er et av de fylkene med flest hybelboere. Senterpartiet vil derfor ha et stort fokus borteboernes velferd.

Nordland Senterparti vil:

 • Se på muligheten for å etablere flere hybelhus i samarbeid med kommunene, og videreutvikle positive aktiviteter utenfor skoletiden som leksehjelp, mattilbud og møteplasser.
 • Ha en tilbudsstruktur som er i tråd med regionale behov for kompetanse og elevens ønske.
 • Tilrettelegge for digital og samlingsbasert utdanning, også høyere utdanning.
 • Nordland fylke skal ha tre inntaksregioner for å sikre et desentralisert videregående skoletilbud.  
 • Rådgivningstjenesten bør profesjonaliseres og aktualiseres gjennom kurs og utdanning av rådgivere. Herunder hospiteringsordning for ungdomsskoleelever i videregående skoler og arbeide for en styrket veiledningstjeneste i samarbeid med ungdomsskolene.
 • Satse på yrkesfaglærer 2- ordningen. Der fagpersoner fra arbeidslivet blir direkte involvert i opplæringen på yrkesfag.
 • Legge til rette for modulbasert opplæring, slik at flere voksne som mangler kompetanse deltar i videregående opplæring.
 • Følge opp at utstyret på yrkesfagskolene er oppdatert
 • Utdanne flere lærere på yrkesfag.
 • Undervisningsgårdsbrukene skal opprettholdes og videreutvikles ved naturbruksskolene på Kleiva og Marka.     
 • Bygge ny videregående skole i Mosjøen og i Narvik.
 • Ha et fortsatt fokus på inkludering, herunder videreutvikle tilbud for elever som faller utenfor.
 • Arbeide for at elever i videregående opplæring kan få tilbud om opplæring i samisk språk og kultur.  
 • Videreføre og styrke ordningen med mobbe- og lærlingeombud i Nordland.
 •  Ta initiativ til å etablere internships.
 • Etablere fagskoletilbud med på de grønne naturbrukslinjene ved Marka og Kleiva.
 • Videreføre og videreutvikle lærlingegarantien

Les hele vårt fylkesvalgsprogram her:
https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/nordland/valg-2023