Meny
294823892_569760991436353_2491146781351568349_n

Styrking av ungdomsfiskeordningen med Senterpartiet i regjering!

Hvis vi ønsker å bevare kystflåten slik den er i dag må man gå aktivt inn for å rekruttere unge fiskere. Skal vi få ungdommen interessert i fiske må man legge til rette for at de får prøvd seg.

Senterpartiet har en tydelig satsing for å få ungdom inn i fiskerinæringen. I programmet til Senterpartiet står det at Senterpartiet vil videreføre og styrke ungdomsfiskeordninga og ungdomskvoter som bidrar til rekruttering, styrke ordninga med lærlingekvoter for å sikre lærlingeplasser og arbeide for å bedre rekrutteringen av kvinnelige fiskere.

Dessverre er det mange plasser det er utfordrende for ungdom å være med på ordningen, som kommuner hvor det ikke er åpne fiskemottak på sommeren. Det bør være mulig å ha kaisalgstillatelse eller at mottakene får tilskudd for å ha ekstra åpent på sommeren. I hurdalsplatformen står det at regjeringen ønsker å bidra til en desentralisert mottaksstruktur gjennom å styrke ordningen med føringstilskudd

Selv har jeg og min familie vært med på ungdomsfiskeordningen fra Steigen og måtte da gå over til Svolvær for å levere, en tur på 6-7 timer tur/retur. Med økte dieselpriser så vil fortjenesten fort bli brukt opp ved å måtte gå så lange veier.

Om det ikke legges bedre til rette for at ungdom kan få prøve seg som fisker, så vil dette være en næring som forsvinner i kommuner som Steigen.

Jeg er derfor veldig glad for å se at den nye regjeringen tar disse utfordringene på alvor, og at man med et sterkt Senterpartiet i regjering får gjennomslag som styrker kystflåten. Med Senterpartiet i regjering har man i år forlenget ungdomsfiskeordningen til å gjelde for hele landet i perioden fra 13. juni og til og med 19. august 2022, samt at regjeringen har lyst ut 2 millioner kroner til kommunale prosjekter som legger til rette for ungdomsfiskeordningen.

Av: Christina Holmvaag, Styremedlem Nordland Senterparti