Meny
Foto: Simon Aldra / Brønnøysunds Avis

Til minne om Torbjørn Tilrem

Jon Tørset & Karl Hans Rønning

Torbjørn hadde mange interesser og evner og fikk mye gjort. 

Han var utdannet agronom fra Bodin landbruksskole. På landbruksområdet var Torbjørn nytenkende og gjorde en stor innsats. Som herredsagronom i Brønnøy var han en viktig person for utviklingen av næringa. Han var en pådriver i arbeidet for innføringen av  NRF (Norsk rødt fe) i fylket. Gårdsdriften på Tilrem ble ankerfestet for han og kona Hildur. Der utviklet de mange nye aktiviteter. 

Torbjørn kom tidlig inn i politikken for Senterpartiet. Han var møtende vararepresentant  til Stortinget i perioden 1961 – 65 . Fra 1975 til 1987 var han representant i Nordland fylkesting. Fra 1983 var han gruppeleder for Senterpartiet og medlem av fylkesutvalget. Han fremmet og fikk vedtatt en ordning med pasientombud for fylket. Nordland var det første fylket som etablerte en slik ordning. 

Som oppvokst på historisk grunn på Tilrem var Torbjørn svart interessert i historie. Vikingtida og senere middelalderen kunne han mye om, spesielt  fra egen region. 

Torbjørn kunne også mye om moderne historie, særlig fra krigen, der han var øyenvitne til tragiske hendinger. 

Torbjørn Tilrem var en samfunnsbygger og vi er mange som er takknemlig for det vennskapet vi hadde til han. 

Vi lyser fred over hans minne. 

Skrevet for Nordland Senterparti av 
Jon Tørset & Karl Hans Rønning
Foto: Simon Aldra / Brønnøysunds Avis