Meny
Foto: Susanne Forsland

Vi tar hele Nordland i bruk!

Svein Øien Eggesvik, Senterpartiets 1.-kandidat fylkestingsvalget 2023

Senterpartiet i Nordland har i de siste 4 årene sittet i posisjon på fylket. Slagordet før valget i 2019 var «Ta hele Nordland i bruk.» Det var da viktig å snu ei utvikling der alle pilene pekte mot ei storstilt sentralisering gjennom kommune- og fylkessammenslåinger, samtidig som staten med bevilgninger og arbeidsplasser trakk seg mer og mer ut av Nordland og sørover mot Sørvest- og Øst-Norge.

Vi ville ta hele Nordland i bruk fordi det bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser. Gjennom det skape gode lokalsamfunn og nærmiljø både i distriktene og i byene. For å få det til ble det tatt grep gjennom regionvekstavtaler med hvert enkelt regionråd. Tidligere ble det satset på regionbyene, men for Senterpartiet var det like viktig å få med hele regionen og alle kommunene.

Vi har derfor hatt en satsing på å beholde alle 16 videregående skolene og alle 28 studiesteder. Utdanning lokalt har vært og er viktig. Spesielt viktig har det å ha fått løftet naturbruksutdanningen. Det har vært en suksess i hele fylket og ungdommene strømmer nå til disse utdanningene. Med Senterpartiet i posisjon er eksempelvis Marka og Kleiva blitt løftet frem. Produksjon av mat vil aldri gå av moten, og er viktig del av vår beredskap. Det som bare for noen år siden skulle legges ned av både det ene og andre partiet er nå virkelig verd å satse på.

En annen viktig satsing har vært å sette av 40 millioner hvert år til næringsutvikling. Det har bidratt til å gi små og store kommuner et ekstra løft i sin næringssatsing. Eksempler på små kommuner er Træna og Evenes, større kommuner som med grønn industrisatsing i Narvik, Rana og Vefsn, og ikke minst satsing på turisme og miljø med «De grønne øyene» i Lofoten.

I Nordland har vi 25 % av kystlinjen i Norge og vil har over 4000km fylkesvei i tillegg til 12 flyplasser. Nordland er og vil fremover være et stort samferdselsfylke. Senterpartiet har hatt og vil fremover ta ansvar innenfor samferdsel. Viktig endringer er gjort og flere steder er frekvensen økt. Onøy er tilbake som knutepunkt for NEX1, mange nye hurtigbåter er satt i drift. Neste runde er nye ferger. Det trengs og det kommer i forbindelse med mye nytt materiell som skal inn i forbindelse med null- og lavutslipp. Bortsett fra 3 fergestrekninger vil alle fylkeskommunale fergestrekninger være gratis fra 16. august i år. Uten Senterpartiet i regjering og i posisjon lokalt hadde det neppe vært en realitet. Det samme gjelder FOT-rutene på fly. Det er fortsatt et stort etterslep på fylkesveiene i Nordland. Senterpartiet har vært pådriver, gjennom ny regional transportplan, til å få rustet opp 5 % av veiene hvert år. Det stopper forfallet, men for å løse dette må staten på banen med mer midler slik at etterslepet over noe tid tas inn.

For å løfte Nordland som kulturfylke gis det tilskudd til frivillige og profesjonelle rundt i hele fylket. Mange nye kulturbygg er i de siste årene blitt realisert. Det er satt av penger til The Whale, og Mjaavatnbrygga i Mosjøen og SKREI i Kabelvåg blir nå realisert. Like om hjørnet er Bodø2024 som er en stor satsing for Bodø som Europeisk kulturhovedstad, men det vil bli mange arrangementer i Hele Nordland. Vi gleder oss, men Senterpartiet ønsker seg en større satsing på kulturfag. Eksempelvis finnes Kunst, design og arkitektur bare i Bodø. En gjenoppretting av linjen på Mo i Rana hadde vært perfekt i 2024.

Senterpartiet har vist at det er viktig å ta hele Nordland i bruk i løpet av de siste 4 årene. Fremover vil vi bidra til levende samfunn i hele Nordland.

Les hele vårt fylkesvalgsprogram her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/nordland/valg-2023