Meny
Foto: Anette Bang.

Vi tror på HELE Nordland

Nordland Senterparti har nå vært et styringsparti i Nordland i de siste 7 årene. I innværende periode med 12 fylkestingsrepresentanter, fylkesordfører og 2 fylkesråder. Vi styrer i denne perioden sammen med Ap, Sv og KrF. Til denne fylkestingsperioden gikk vi til valg på å være en motkraft til sentralisering med slagordet «Vi tror på hele Nordland.»

Med Senterpartiet som styringsparti er det i denne perioden gjort grep for å snu den negative trenden vi var inne i tidligere, med lavere overføring fra Solberg regjeringa og en urovekkende befolkningsnedgang. Noen eksempler på hva Senterpartiet har satset på i Nordland er

- Regionvekstavtaler er etablert der alle kommunene i en region er med. Eksempel på region er Lofoten som har et felles prosjekt som heter “De grønne øyene.” Det er nå kommet i stedet for tidligere satsing på regionbyene. 

- God styring av økonomi har gitt oss mye bedre handlingsrom. Vi har da kunnet opprettholdt alle 28 studiestedene, gjenopprettet Sømna tannklinikk, mer til drift fylkesveg, beholdt ferjefekvens (Nesnanøyene, Kjerringøy og Hadsel), gjenopprettet Onøy som knutepunkt for NEX1, beholdt ferjesamband (Brønnøysund-Sauren), økt bevilgning til Regional transportplan. 

- Vi prioriterer å bygge nye skoler (Mosjøen og Narvik) fremfor å bruke penger på nytt fylkeshus.

- Vi har startet elektrifiseringa av ferger og busser, noe som er mer klimavennlig, og gir mannskap og sjåfører en mye bedre arbeidshverdag.

- Samfunn som har hatt en negativ utvikling som Nesna og Andøy har fått fylkeskommunens støtte.

- De regionale utviklingsmidlene har staten stort sett fjernet helt. Vi har valgt å bruke 40 millioner hvert år til næringsutvikling av fondsmidler: Dette har kommet kommuner som Træna, Bindal, Beiarn, Hamarøy, Hadsel osv. til gode.

Fylkeskommunens utfordring nå er økende utgifter på drift i forhold til økende priser på alt fra drivstoff til byggevarer. Det er derfor viktig at vi fortsatt opprettholder en god fylkesøkonomi ved å ikke ta opp for mye i lån, bruke fondsmidler inn i investeringer og ha et driftsresultat som er innenfor handlingsregelen på 4 %. Vi må også fortsette jobben med å få en så effektiv fylkeskommune som mulig der vi bruker det vi må til administrasjon, men digitaliserer der vi kan. Da har vi mer igjen til å bruke på samferdsel og elever i videregående skole.

I videregående skole har det for Senterpartiet vært viktig å opprettholde alle studiestedene med en god tilbudsstruktur. Vi skal de neste årene bygge to nye videregående skoler i Mosjøen og Narvik. Dette er en viktig satsning for våre ungdommer, de skal få en god faglig utdanning i gode undervisningslokaler.

På våre besøk rundt i Nordland, har vi sett hvordan næringsliv og kommuner i hele fylket, store og små, har tatt innover seg den utviklingen som skjer innenfor det grønne skiftet, og nå satser. Det gjelder alt fra industri til produksjon av mat. Dette gir oss fremtidstro og håp om at vi i Nordland skal være med å bidra til at Norge faktisk har noe å leve av etter olja. Vi er med på å utvikle fremtidens løsninger.  Senterpartiets ambisjon er å fortsatt være på lag med kommunene, og å gjøre det vi kan for at denne trenden fortsetter. Da skal vi gjøre alle SSB-tall til skamme og vise at det faktisk er HER folk vil bo, arbeide og leve.

Svein Øyen Eggesvik fylkesråd Sp
Monika Sande fylkesråd Sp
Kim André Haugan Schei komitéleder Sp