Meny

Møteplan 2024

Måned 

Dato 

Hva 

Mars 

9 - 10. 

Fylkesårsmøte Strand Hotell Gjøvik

 

14 -15.

Samling for fylkesledere og fylkessekretærer

 

20.

Telefonmøte

April 

2.

Fylkesstyremøte (teams) kl 17-20. 

 

5-7.

Landskonferanse for lokallagsledere, Bergen

 

15-16.

Landsstyremøte, Oslo-området

 

17.

Telefonmøte

 

20.

Fylkesstyrene og fylkestingsgruppa, Honne. Tema: skolestruktur

 

22.

Fylkesstyremøte på (teams) kl 18-21. 

Mai 

13. 

Fylkesstyremøte (teams) kl 18-21. 

 

22.

Telefonmøte

Juni 

11. 

Felles Fylkesstyremøte, sammen med fylkestingsgruppa Fylkeshuset Hamar kl 17-20.

 

12.

Telefonmøte

August 

 19.

Fylkesstyremøte På Honne kl 17-20. 

September 

23.

Fylkesstyremøte (teams) 18-21.

Oktober 

16.

Fylkesstyremøte på (teams) kl 18-21.

 

28-29.

Landsstyremøte, Oslo-området

November

11-12.

Fylkespolitisk konferanse, Oslo-området

 

16.

Nominasjonsmøte Oppland SP, Hafjell

 

26.

Felles fylkesstyremøte sammen med fylkestingsgruppa på Honne kl 17-20. 

Desember 

10. 

Fylkesstyremøte (teams) kl 18-21.

 

2025

 

 

Januar 

13. 

Fylkesstyremøte på Honne kl 17-20.

 

30. 

Frist for gjennomføring av lokallagårsmøter