Meny
marit

Senterpartiets nominasjon med viktige avklaringer

Innledende runder

Høsten 2025 er det nytt stortingsvalg. Oppland valgkrets skal nominere sine kandidater fra Senterpartiet, og Bror Helgestad leder arbeidet.

 • Vi er godt i gang med møter i komiteen og innspill fra lokallag, og er i rute for å få på plass en solid liste, sier Bror Helgestad.

Til daglig er Bror Helgestad ordfører i Østre Toten kommune og nestleder i Oppland Senterparti fylkesdelslags styre. Etter diskusjoner seinest på fylkesårsmøtet i mars, har organisasjonen konkludert med å bestå uten å slå seg sammen med Hedmark. Nominasjon til stortingsvalg er en viktig grunn til å ha et aktivt lag med nærhet til kommunene og kandidatene i Oppland.

 • Alle 24 kommuner og lokallag tar del i prosessen, og i Senterpartiet er vi opptatt av å lytte til hva folk lokalt mener. Det en gjenkjennelige Senterparti-verdi, sier Bror Helgestad.

 

Forslag fra lokallaga i første runde

 • Abdullahi Nageye, Gjøvik
 • Anders Gustav Bjørnsen, Vågå
 • Anette Musdalslien, Gausdal
 • Anja Broløkken, Gran
 • Anna Olea Bakken, Lesja
 • Anne Grethe Vesterås Knarud, Gran
 • Asbjørn Stensrud, Lillehammer
 • Aud Hove, Skjåk
 • Bengt Fasteraune, Dovre
 • Eldri Siem, Sel
 • Elin Marie Sveen, Vågå
 • Geir Martin Steinsli, Søndre Land
 • Haldor Ødegård, Vestre Slidre
 • Inger Johanne Sveen, Vestre Toten
 • John-Anders Strande, Gran
 • Kjersti Bjørnstad, Gjøvik
 • Knut Arne Fjelltun, Nord-Aurdal
 • Kristin Amrud, Ringebu
 • Kristin Madsen, Gran
 • Kristin Stadsvold, Skjåk
 • Linda Mæhlum Robøle, Etnedal
 • Magnus Bø, Lom
 • Marit Andrisdotter Kvam, Vang
 • Marit Knutsdatter Strand, Vestre Toten
 • Marit Sletten, Lom
 • Marthe Lundgjerdingen, Østre Toten
 • Martin Selmer Paulseth, Østre Toten
 • Odd Erik Holden, Øystre Slidre
 • Ola Tore Dokken, Nordre Land
 • Ole Tvete Muriteigen, Sør-Fron
 • Pål Arne Oulie, Gran
 • Semon Harerusten, Sel
 • Torleik Svelle, Lillehammer
 • Torvild Sveen, Gjøvik

 

Topp 6 kandidater i uprioritert rekkefølge

 • Kjersti Bjørnstad
 • Ola Tore Dokken
 • Bengt Fasteraune
 • Aud Hove
 • Marit Andrisdotter Kvam
 • Torleik Svelle

 

Strand ikke kandidat, Fasteraune stiller opp på nytt

Dagens to stortingsrepresentanter er spurt og stiller seg ulikt til spørsmålet om å være aktuelle for en ny nominasjon. Stortingsrepresentanten som har representert Oppland sia 2017 og var Senterpartiets toppkandidat i 2021 gir seg.

 • Det er krevende å gi seg på Stortinget, når jobben Senterpartiet gjør der og i regjering er så meningsfylt og givende. Samtidig vurderer jeg at totalen i hverdagen krever at jeg må stokke om og gi meg med å pendle til Oslo nå. Jeg er motivert for å jobbe videre for Senterpartiet, men på andre måter enn som stortingsrepresentant, sier Marit Knutsdatter Strand.

Den andre stortingsrepresentanten Oppland Senterparti har i dag, stiller seg til disposisjon for ny nominasjon. Det samme gjør de neste på lista fra valget i 2021, som i dag er henholdsvis statssekretær i Klima og miljødepartementet Kjersti Bjørnstad og politisk rådgiver i Justisdepartementet Torleik Svelle, samt gruppeleder i Innlandet Fylkesting og nestleder i KS Aud Hove.

 • Vi har mange gode folk, og jeg ser fram til å heie fram en ny god liste av kandidater som kan representere Senterpartiet på Stortinget for Oppland videre. I tillegg ønsker jeg å gjøre en innsats for norsk matproduksjon og gårdsdrifta, avslutter Strand.

 

Listekandidatene fra 2021:

Disse kandidatene har stilt seg disponible til gjenvalg:

 • Bengt Fasteraune
 • Kjersti Bjørnstad
 • Torleik Svelle
 • Aud Hove
 • Ola Tore Dokken
 • Asbjørn Stensrud
 • Marit Sletten
 • Abdullahi Nageye
 • Linda Mæhlum Robøle
 • Pål-Arne Oulie

Disse kandidatene har sagt nei til gjenvalg:

 • Marit Knutsdatter Strand
 • Bergljot Oldre

 

Spørsmål om komiteens arbeid stilles til Bror Helgestad, tlf. 901 22 811