Meny

 

Fylkesårsmøte 2024


9.-10. Mars
Quality Hotel Strand (Gjøvik)

På denne siden finner du program, praktisk informasjon og sakspapir til Fylkesårsmøtet
 

Informasjon om GoPlenum Senterpartiets etiske retningslinjer Brukermanual GoPlenum

Viktige Frister:

Alle frister har dessverre gått ut....

Saksliste:

 1. Åpning ved fylkesleder 

 2. Opprop 

 3. Konstituering

 4. Innledere 

 5. Innkomne saker 

 6. Generaldebatt

 7. Årsmelding 2023

 8. Regnskap 2023

 9. Arbeidsplan 2024

  1. Arbeidsplan 2024

  2. Prosess om fremtidig struktur

 10. Budsjett 2024

 11. Valg

 12. Fastsettelse og beregning av antall valgte utsendinger fra lokallagene til fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

 13. Resolusjonsbehandling

 14. Avslutning 

Resolusjoner:

Resolusjoner samledokument med innstilling Endringsforslag med innstilling fra resolusjonkomiteen

Resolusjonkomiteens innstilling:

Prioritet:

Tittel:

Innsendt av:

Innstilling:

1

1. Ungt utenforskap

Resolusjonkomiteen

Innstilles behandlet

2

2. Framtidas kraft og energi

Resolusjonkomiteen

Innstilles behandlet

3

3. Beredskap – Nå er det alvor!

Resolusjonkomiteen

Innstilles behandlet

4

4. Framtidas sykehustilbud i Innlandet

Resolusjonkomiteen

Innstilles behandlet

 5. Vi ser det ikkje før vi trur det!

Oppland SK

Innstilles behandlet

<-

5. Ein god veg

Oppland SUL

Oversendes fylkesstyret

<-

6. Ny opplæringsmodell naturbruk

Fylkestingsgruppa

Oversendes fylkesstyret

<-

7. Nytt inntektssystem skal sikre like gode tjenester i hele landet

Fylkestingsgruppa

Oversendes fylkesstyret

<-

8. Skal folk bo i hele landet, må man få likeverdige tjenester uavhengig av i hvilken kommune man bor i

Ordførerne i Oppland

Oversendes fylkesstyret

<-

9. Hedmark og Oppland – Gode busser

Oppland og Hedmark SUL

Oversendes fylkesstyret

-

10. Forebyggende arbeid i politiet

Valdreslagene

Avvises til fordel for resolusjon nr. 1

-

11. Fokus på forebygging mot ungt utenforskap

Toten SUL og Østre Toten Sp (med Region)

Avvises til fordel for resolusjon nr. 1

-

12. Barn og ungdom, vår største ressurs

Ordførerne i Oppland

Avvises til fordel for resolusjon nr. 1

-

13. Framtidas kraftkjelder

Vågå Sp

Avvises til fordel for resolusjon nr. 2

-

14. Resolusjon kraft og Energi

Gran, Søndre Land og Vestre Toten

Avvises til fordel for resolusjon nr. 2

-

15. Energisparing og sol fremfor naturinngrep

Valdreslagene

Avvises til fordel for resolusjon nr. 2

-

16. Naturressursskatt

Fylkestingsgruppa

Avvises til fordel for resolusjon nr. 2

-

17. Redusert Eigenandel

Vågå Sp

Avvises til fordel for resolusjon nr. 3

-

18. Masseuttak i elveløp

Vågå Sp

Avvises til fordel for resolusjon nr. 3

-

19. Innlandets vegval – vedlikehald eller nybygging?

Oppland SUL

Avvises til fordel for resolusjon nr. 3

-

20. Matjorda skal vernes, men også drives

Ordførerne i Oppland

Avvises til fordel for resolusjon nr. 3

-

21. Vi kan ikke reparere uten å forebygge

Ordførerne i Oppland

Avvises til fordel for resolusjon nr. 3

-

22. Framtidas sykehustilbud i innlandet

Ordførerne i Oppland

Avvises til fordel for resolusjon nr. 4

-

23. Uavhengige representanter - et demokratisk problem

Gran Sp

Avvises

<-

25. Dyrtid

Oppland SK

Oversendes fylkesstyret

Kontakt oss:

Fylkessekretær: Camilla Aaseth, [email protected] / 992 44 339
Organisasjonssekretær: Oliver Kvarberg, [email protected] / 948 01 680
Ungdomssekretær: Jostein Visdal, [email protected] / 976 73 109