Meny
Snertingdals utvikling skal prioriteres

Snertingdals utvikling skal prioriteres

Publisert: 17.08.2023 #Gjøvik

Sammen står vi som snertingdøler på Senterpartiets liste ved årets kommunevalg i Gjøvik. Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet med å løfte og styrke Snertingdal. Derfor går vi sammen med partiet til valg for å:

 • Sikre byggingen av et nytt omsorgs- og legesenter i Snertingdal med 32 omsorgsplasser og gjøre senteret til et samlingspunkt for bygda.
 • Vi skal jobbe for bemanning og ressurser til omsorgssenteret og sammen med frivillige lag og foreninger legge til rette for et godt tilbud og ulike aktiviteter ved omsorgssenteret. Vi er også positive til at Gjøvik og Nordre Land kommuner kan samarbeide om å gi tjenester på tvers mellom Snertingdal og Torpa ved behov. Ved det nye senteret vil vi også opprette bruker- og pårørendeutvalg som kan være med og gi innspill til drift og tiltak.
 • Vi skal jobbe for å sikre legedekningen for innbyggerne i Snertingdal.
 • I denne perioden har vi økt rammene for kommunale veger, og det ønsker vi å øke til 35 millioner kroner årlig.
 • Sentrumsutviklingen i Snertingdal skal gjennomføres ved å lage en ny plan som legger til rette for mer næringsaktivitet, større bolyst og flere tilbud for små og store.
 • Jobbe for bedre pendlerveg fra Snertingdal samt arbeide aktivt for flere midler til Gravåsvegen, Øverrovegen og fylkesveg 249.
 • Snertingdal har potensiale for å dra nytte av etableringen av et nytt Mjøssykehus. Vi må legge til rette for at både ansatte og bedrifter etablerer seg her.
 • Vi i Senterpartiet vil forsterke arbeidet med boliger og næringsarealer ved å gjøre strategiske oppkjøp av arealer i Snertingdal, særskilt i nærheten av dagens sentrum og skoler, for eksempel Pinsberget.
 • Bidra til en utredning av å knytte til flere abonnenter i Snertingdal til det offentlige vann- og avløpsnettet.
 • Stimuleringspakken for jordbruket i Gjøvik og Snertingdal skal videreføres og økes fra dagens nivå til 2,5 millioner kroner i 2023. Vi vil ha matproduksjon over hele kommunen og gi muligheter for tradisjonell landbruksproduksjon og husdyrhold. Skogbruket skal videreutvikles for å skape arbeidsplasser.
 • Oppfordre lokale reiselivsaktører og restauranter til å benytte lokal mat fra Snertingdal i sine tilbud og at Gjøvik kommune skal tilby mer lokalprodusert mat i sin virksomhet.
 • Sikre drift og nye aktiviteter ved Frivilligsentralen og andre lag og foreninger i Snertingdal. • Bedre elevens resultater innen lesing, skriving og regning. Vi vil jobbe for en strategi som gir en balansert bruk av nettbrett og skjermtid i klasserommet kontra bruk av klassesett med bøker.
 • Vi vil gjennom kirkelig fellesråd jobbe for et godt vedlikehold av kirkene og kirkegårdene i Snertingdal og bidra til en markering av Seegård kirkes 30 årsjubileum i 2027.

Av: Ole Wilhelm Skundberg, Dorthe Bjørnstad Hoff, Harald Sveum, Lene Tomter, Ingvild Aalseth Evenstuen, Siv Kari S. Nordseth, Karen Amalie Nordseth, Hege R. Skundberg, Inger Marit Bergengen, Marit Lundgård Sveum